Baigtos rinkti paraiškos pagal žuvininkystės sektoriaus priemonę
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.10.11

Baigtos rinkti paraiškos pagal žuvininkystės sektoriaus priemonę

Baigtos rinkti paraiškos pagal žuvininkystės sektoriaus priemonę
Š. m. rugsėjo 2 d. − spalio 4 d. buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos“. Informuojame apie paraiškų surinkimo rezultatus.
 
Paraiškas pagal priemonę Nacionalinei mokėjimo agentūrai galėjo teikti ūkio subjektai, žvejojantys Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje pasyviosios žvejybos įrankiais. Į paramą taip pat galėjo pretenduoti ūkio subjektai, vykdę verslinę žvejybą ataskaitiniais metais pasyviosios žvejybos įrankiais ne mažiau kaip 30 dienų Baltijos jūros priekrantėje arba ne mažiau kaip 60 dienų Baltijos jūroje, neviršydami jiems skirtų žvejybos kvotų (jei kvotos skiriamos).
 
Parama skirta žuvininkystės įmonių konkurencingumui didinti ir saugos bei darbo sąlygoms jose gerinti, taip pat prisidėti prie bendrosios žuvininkystės politikos pagrindinio tikslo įgyvendinimo – užtikrinti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį.
 
Šiam paraiškų surinkimo etapui buvo skirta 150 000 Eur paramos lėšų. Galimybe gauti šią parama pasinaudojo 35 įmonės. Šiuo metu atliekamas paraiškų atitikimo atrankos kriterijams vertinimas.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. spalio 11 d. 08:31