Baigtos rinkti paraiškos pagal dvi žuvininkystės sektoriaus priemones
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.11.07

Baigtos rinkti paraiškos pagal dvi žuvininkystės sektoriaus priemones

Baigtos rinkti paraiškos pagal dvi žuvininkystės sektoriaus priemones
Š. m. rugsėjo 2 d. – spalio 31 d. buvo renkamos paraiškos pagal dvi Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) priemones − „Mokslininkų ir žvejų partnerystė“ ir „Rinkodaros priemonės“. Pranešame paraiškų surinkimo rezultatus.
 
Paraiškas pagal priemonę „Mokslininkų ir žvejų partnerystė“ galėjo teikti Lietuvos mokslinių tyrimų institutai, Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoti viešieji juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su moksline veikla, moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra.
 
Parama skirta mokslininkų ir žvejų partnerystei stiprinti, t. y. skatinti technologinę plėtrą, inovacijas, didinti energijos vartojimo efektyvumą, gerinti keitimąsi žiniomis.
 
Šiam paraiškų surinkimo etapui buvo skirta 196 451 Eur paramos lėšų. Galimybe gauti šią paramą pasinaudojo 2 įstaigos.
 
Paraiškas pagal priemonę „Rinkodaros priemonės“ galėjo teikti žuvininkystės sektoriaus asociacijos arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti asociacija – tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėja; žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių tvarka pripažinta žvejybos produktų gamintojų organizacija arba akvakultūros produktų gamintojų organizacija (toliau kartu vadinama gamintojų organizacija), arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti gamintojų organizacija – tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėja; taip pat labai maža, maža arba vidutinė įmonė, užsiimanti akvakultūra, žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu, versline žvejyba vidaus vandenyse, versline žvejyba jūrų vandenyse.
 
Parama skirta žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimui gerinti.
 
Šiam paraiškų surinkimo etapui buvo skirta 200 000 Eur paramos lėšų. Galimybe gauti šią paramą pasinaudojo 1 įmonė.
 
Šiuo metu atliekamas visų gautų paraiškų atitikimo atrankos kriterijams vertinimas.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. lapkričio 7 d. 16:22