Baigtos rinkti paraiškos pagal dvi veiklos sritis
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.07.16

Baigtos rinkti paraiškos pagal dvi veiklos sritis

Baigtos rinkti paraiškos pagal dvi veiklos sritis
Š. m.  gegužės–liepos mėnesiais buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (EJRŽF) priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą“ ir „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“. Supažindiname su šių paraiškų surinkimo rezultatais.
 
Paraiškos pagal EJRŽF priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą“ Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo renkamos iki liepos 5 d. Paraiškas pagal priemonę buvo kviečiamos teikti labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra. Šiam paraiškų rinkimui buvo skirta 6 mln. Eur paramos lėšų, o vienas pareiškėjas projektui įgyvendinti galėjo prašyti iki 2 mln. Eur paramos. Galimybe gauti šią parama pasinaudojo 4 įmonės, kurių bendra prašoma paramos suma sudaro daugiau nei 7,2 mln. Eur.
 
Šiuo metu atliekamas paraiškų atitikimo atrankos kriterijams vertinimas. Už atitikimą atskiroms kriterijų reikšmėms pareiškėjams bus skiriamas atitinkamas balų skaičius. Mažiausias atrankos balų skaičius, kurį reikia surinkti, – 40 balų. Mažiau nei 40 balų surinkusios paraiškos bus atmetamos.
 
Liepos 12-oji buvo paskutinė diena, kai buvo galima pateikti paraiškas pagal EJRŽF priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“. Paraiškų pagal šią priemonę negauta. Paraiškas pagal veiklos sritį šiais metais dar kartą planuojama rinkti rudenį – nuo rugsėjo 30 d. iki lapkričio 29 d.
 
Taip pat primename, jog įmonės, užsiimančios arba ketinančios užsiimti akvakultūra, šiuo metu taip pat gali teikti paraiškas ir pagal dar vieną EJRŽF priemonę – „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (supaprastinta parama). Šios paraiškos NMA bus renkamos iki liepos 19 d. Numatyti ir dar du šių paraiškų surinkimo etapai: nuo rugpjūčio 5 d. iki rugsėjo 27 d. ir nuo spalio 14 d. iki gruodžio 13 d.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugpjūčio 14 d. 08:48