Baigtos rinkti jaunųjų ūkininkų paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.12.22

Baigtos rinkti jaunųjų ūkininkų paraiškos

Baigtos rinkti jaunųjų ūkininkų paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad baigėsi antrasis paraiškų surinkimo etapas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Parama jauniesiems ūkininkams vėl sulaukė didžiulio susidomėjimo.
 
Preliminariais duomenimis, per antrąjį paraiškų surinkimo etapą, kuris vyko nuo lapkričio 16 d. iki gruodžio 18 d., pateiktos 453 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma siekia 22,12 mln. Eur.
 
Bus sudaroma prioritetinė eilė
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu KPP veiklai „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ skirta 10 mln. Eur paramos lėšų. Kadangi prašoma paramos suma daugiau nei dvigubai viršija šiam paraiškų rinkimo etapui skirtąją, bus sudaryta prioritetinė eilė.
 
Pirmumo eilė bus sudaryta atsižvelgiant į paties pareiškėjo paraiškoje nurodytą informaciją apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams. Parama pasieks daugiausia balų pagal nustatytus atrankos kriterijus surinkusius pareiškėjus. Paraiškos, nesurinkusios mažiausio privalomo projektų atrankos balų skaičiaus – 50 balų, bus atmetamos.
 
Vertinant projektų tinkamumą gauti paramą, paraiškos informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos ir tinkamumo paramai gauti kriterijams bus sutikrinta su duomenų bazėse ir viešuosiuose registruose esančiais duomenimis, taip pat su pareiškėjo pateiktais dokumentais.
 
Projektų atrankos kriterijai ir balai
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis bus sudaryta KPP veiklos „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ projektų pirmumo eilė:
 
1. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip (apvalinama iki sveiko skaičiaus):
1.1. nuo 10 000 Eur iki 20 000 Eur – 4 balai;
1.2. nuo 20 001 Eur iki 30 000 Eur – 8 balai;
1.3. nuo 30 001 Eur iki 40 000 Eur – 12 balų;
1.4. nuo 40 001 Eur iki 50 000 Eur – 16 balų;
1.5. nuo 50 001 Eur ir daugiau – 20 balų.
 
2. Projekte numatytų investicijų į statybą ir (arba) rekonstrukciją, ir (arba) kapitalinį remontą, kai pastatas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise, vertė yra ne mažesnė kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos – 5 balai.
 
3. Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kai:
3.1. pareiškėjas, kuriantis specializuotą gyvulininkystės ūkį, įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą, sutartinių gyvulių vienetų (toliau – SGV) skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip:
3.1.1. nuo 6 iki 11,99 SGV – 4 balai;
3.1.2. nuo 12 iki 17,99 SGV – 8 balai;
3.1.3. nuo 18 iki 22,99 SGV – 12 balų;
3.1.4. nuo 23 iki 28,99 SGV – 16 balų;
3.1.5. nuo 29 SGV ir daugiau – 20 balų;
3.2. pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį, įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, ne mažiau kaip 50 proc. jo teisėtais pagrindais valdomų ūkio žemės naudmenų bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais, – 15 balų;
3.3. pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą, pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės kaip:
3.3.1. nuo 30 proc. iki 39,99 proc. – 10 balų;
3.3.2. nuo 40 proc. iki 49,99 proc. – 15 balų.
 
4. Ūkis kuriamas iš nepadalytų valdų – 15 balų.
 
5. Pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų, įtrauktų į valdą, kuriuos įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos, – 10 balų.
 
6. Pareiškėjas yra jaunesnio amžiaus (pagal amžiaus kategorijas suteikiamas atitinkamas balų skaičius):
6.1. iki 30 metų įskaitytinai – 10 balų;
6.2. nuo 30 metų iki 40 metų – 5 balai.
 
7. Pareiškėjo ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis kaip 4 proc. – 10 balų.
 
8. Prašoma mažesnės paramos sumos:
8.1. nuo 15 proc. iki 30 proc. įskaitytinai galimos didžiausios paramos sumos – 5 balai;
8.2. per 30 proc. galimos didžiausios paramos sumos – 10 balų.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 08:36