Baigto projekto metinės ataskaitos – iki balandžio 30 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.04.28

Baigto projekto metinės ataskaitos – iki balandžio 30 d.

Baigto projekto metinės ataskaitos – iki balandžio 30 d.
Primename, kad paramos gavėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonėse ir užbaigę įgyvendinti projektus, visą projektų priežiūros laikotarpį kasmet iki balandžio 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) turi pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas.
 
Reikalavimas taikomas su investicijomis susijusių priemonių atveju, kai paramos gavėjas mažiausiai 5 arba 7 metus nuo sprendimo suteikti projektui paramą priėmimo įsipareigoja be rašytinio NMA sutikimo nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos.
 
Paramos gavėjai turi pildyti naujai patvirtintas ataskaitų formas, kurias galima rasti interneto svetainėje.
 
Norėtume atkreipti dėmesį, kad metinių ataskaitų vertinimo metu tikrinama, kaip laikytasi visų įsipareigojimų. Jeigu nustatoma neatitikimų, taikomos sankcijos. Pažymėtina ir tai, kad sankcijos gali būti taikomos ir pasibaigus projekto priežiūros laikotarpiui, kai vertinant ataskaitas paaiškėja, kad projekto priežiūros laikotarpiu buvo padaryta pažeidimų ar nesilaikyta įsipareigojimų. 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. balandžio 28 d. 16:41