Baigta rinkti „Parengiamosios paramos“ paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.03.18

Baigta rinkti „Parengiamosios paramos“ paraiškas

Baigta rinkti „Parengiamosios paramos“ paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad š. m. kovo 6 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Leader“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“.
 
Paraiškų rinkimo laikotarpiu, kuris vyko nuo 2014 m. gruodžio 6 d. iki 2015 m. kovo 6 d., pateiktos 49 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma siekia 449,7 tūkst. eurų (1,55 mln. litų). Iš viso 2014–2020 m. laikotarpiui KPP veiklos sričiai „Parengiamoji parama“ skirta 500 tūkst. eurų (1,73 mln. litų) paramos.
 
Pagal minėtą veiklos sritį remiamas vietos plėtros strategijų rengimas, taip pat pareiškėjų gebėjimų stiprinimas, mokymai, bendradarbiavimas siekiant parengti ir įgyvendinti vietos plėtros strategijas.
 
Paramos pagal priemonės „Leader“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ galėjo kreiptis kaimo vietovių vietos veiklos grupės (VVG), kurios paraiškos pateikimo metu turi galiojančią paramos vietos plėtros strategijai įgyvendinti sutartį pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą.Paramos galėjo kreiptis ir naujos partnerystės – ribotos civilinės atsakomybės viešieji juridiniai asmenys, įsteigti pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, savo veiklą grindžiantys trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – partnerystės principu ir sudarantys kolegialų valdymo organą.
 
Naujojo laikotarpio programoje numatyta, kad rengti vietos plėtros strategiją gali ir dvisektorės VVG. Buvo gautos 3 paraiškos, kuriose prašoma paramos dvisektorei vietos plėtros strategijai rengti.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 26 d. 11:27