Baigta rinkti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.03.20

Baigta rinkti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programą

Baigta rinkti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programą
2014 m. pradžioje, remdamasi patvirtintu 2014 m. paraiškų rinkimo grafiku pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programą, Nacionalinė mokėjimo agentūra kvietė kreiptis dėl paramos pagal keturias veiksmų programos priemones.
 
Paraiškos buvo renkamos pagal priemones „Žvejybos laivų modernizavimas“, „Žvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos“, „Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas“. Paramos taip pat buvo galima kreiptis pagal priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos sritį „Žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymai“.  Iš viso sulaukta 14 paraiškų, kuriose prašoma 29 mln. Lt.
 
Daugiausia paraiškų – 6 – pateikta pagal ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonę „Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas“. Paraiškose žuvininkystės regionų vietos veiklos grupės prašo 1,9 mln. Lt regionų strategijoms įgyvendinti.
 
Paramai pagal priemonę „Žvejybos uostai, prieplaukos ir iškrovimo vietos“, kuria remiamos su versline žvejyba susijusios investicijos į iškrovimo vietas, gauti pateiktos 5 paraiškos – prašoma 20,8 mln. Lt paramos.
 
2014 m. sausio–vasario mėn. buvo renkamos paraiškos ir pagal trečiosios krypties priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos sritį „Žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymai“. Pareiškėjai, norintys gauti paramą  akvakultūros sektoriaus darbuotojų rengimui ir mokymo metodams, pateikė 2 paraiškas, kuriose prašoma 4 mln. litų paramos. Pirmaisiais šių metų mėnesiais buvo galima kreiptis dėl paramos ir pagal priemonę „Žvejybos laivų modernizavimas“ – pateikta 1 paraiška, kurioje prašoma 2,3 mln. Lt.
 
Iš viso per 2007–2013 m. programinį laikotarpį Lietuvos žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos parama, remiantis 2014 m. kovo mėn. duomenimis, jau pasinaudojo 332 paramos gavėjai, jiems išmokėta 168,8 mln. Lt. Populiariausia buvo priemonė „Akvakultūra“  (196 paraiškos, 121 paramos gavėjai), antroje vietoje – priemonė „Kolektyviniai veiksmai“ (86 paraiškų, 31 paramos gavėjų). Daugiausia lėšų išmokėta pagal priemonę „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų  perdirbimas ir rinkodara“ (60,4 mln. Lt).
 
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemonės finansuojamos iš Europos žuvininkystės fondo ir nacionalinio biudžeto. Šiomis priemonėmis siekiama išspręsti pagrindines Lietuvos žuvininkystės sektoriaus problemas, skatinant sektoriaus plėtrą, didinant jo konkurencingumą, užtikrinant ekonominį, aplinkos apsaugos ir socialinį tvarumą, žuvų išteklių apsaugą ir atsikūrimą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 12:22