Baigiasi smulkiųjų ūkininkų mokėjimo prašymų pateikimo terminas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.05.09

Baigiasi smulkiųjų ūkininkų mokėjimo prašymų pateikimo terminas

Baigiasi smulkiųjų ūkininkų mokėjimo prašymų pateikimo terminas
Paramos gavėjai, 2009 ir 2011 metais pateikę paraiškas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ gauti, iki šių metų gegužės 30 d. turėtų pateikti mokėjimo prašymus. Mokėjimo prašymai priimami Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Mokėjimo prašymai pagal KPP priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ teikiami du kartus – po 3 verslo plano įgyvendinimo metų ir pasibaigus 5 metų laikotarpiui.
 
Parama priemonės dalyviams išmokama pagal principą 3 + 2. Verslo plane, kurį paramos gavėjai teikė kartu su paraiška kreipdamiesi paramos, jie įsipareigojo per pirmuosius trejus metus padidinti savo valdomo ūkio ekonominio dydžio vienetą (EDV) ne mažiau kaip 20 procentų ir paversti valdą ekonomiškai gyvybinga. Plane taip pat detaliai nurodomos ketinamos atlikti investicijos, ūkio plėtros planai.
 
Per trejų pirmųjų metų laikotarpį paramos gavėjai privalo investuoti ne mažesnę kaip 15 537 litų paramos sumą (be PVM). Per kitus dvejus verslo plano įgyvendinimo metus paramos gavėjai privalo išlaikyti padidėjusį EDV (jo nesumažinti). Paramos gavėjas iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos privalo investuoti visą 25 895 litų paramos sumą.
 
Pagal priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ penkerius metus mokama 5 179 litus siekianti metinė išmoka. Maksimali išmoka vienam paramos gavėjui negali viršyti 25 895 litų be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
 
Daugiau informacijos apie išmokų dydį bei paramos gavėjams keliamus reikalavimus galima sužinoti  paspaudus šią nuorodą.
 
Per visą programinį laikotarpį pagal priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ smulkiesiems ūkininkams išmokėta daugiau kaip 65 mln. litų.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. gegužės 30 d. 10:37