Baigiasi projektų įgyvendinimo terminas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.11.14

Baigiasi projektų įgyvendinimo terminas

Baigiasi projektų įgyvendinimo terminas
Nacionalinę paramą gaunantys paramos gavėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad baigiasi projektų, finansuojamų pagal Žemės ūkio šviečiamųjų renginių, žemės ūkio parodų, mugių, konkursų organizavimo finansavimo taisykles, įgyvendinimo terminas.
 
Paramos gavėjai, baigę įgyvendinti priemones pagal Žemės ūkio šviečiamųjų renginių, žemės ūkio parodų, mugių, konkursų organizavimo finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 3D-237 (Žin., 2007, Nr. 63-2429; 2011, Nr. 12-548) mokėjimo prašymus turi pateikti Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams iki lapkričio 15 d.
 
Jeigu projektai pradėti įgyvendinti nuo šių metų lapkričio 1 d., mokėjimo prašymai turi būti pateikti iki 2012 metų gruodžio 1 d.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:40