Baigiamas deklaravimas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.06.11

Baigiamas deklaravimas

Baigiamas deklaravimas
Birželio 15 d. baigiamas kasmetinis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas bei paraiškų pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų (dėl tęstinių įsipareigojimų) arba 2014–2020 metų programų (KPP) priemones teikimas. Pavėluotai paraiškas dar galima teikti iki liepos 10 d., bet už kiekvieną uždelstą darbo dieną parama bus mažinama 1 proc.
 
Kasmet pareiškėjai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas, teikia bendrą paraišką paramai pagal su plotu susijusias KPP priemones bei tiesiogines išmokas gauti. Paraiškos priimamos pagal iš anksto suderintą grafiką: šiais metais jos renkamos iki birželio 15 d. (įskaitytinai).
 
Iki liepos 10 d. priimamos ir pavėluotai pateiktos paraiškos, taip pat leidžiama keisti deklaruotus duomenis. Po liepos 10 d. iki paramos gavimo dienos pareiškėjas galės keisti tik pateiktos paraiškos pirmojo lapo duomenis – banko sąskaitos numerį arba kontaktinius duomenis (adresą, telefoną, el. pašto adresą). Tai jis gali padaryti ir prisijungęs prie informacinio portalo.
 
Antrojo paraiškos lapo duomenų keitimas po liepos 10 d. galimas tik išimtiniais atvejais, jeigu neteisingi duomenys pateikti ne dėl pareiškėjo kaltės. Apie force majeure aplinkybių atsiradimą paramos gavėjas arba jo įgaliotas asmuo raštu turi pranešti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gali tai padaryti. Kartu būtina pateikti įrodymo dokumentus. Gavus paminėtą informaciją, patikslinami paraiškos duomenys.
 
Jei pareiškėjas nori atsisakyti paramos pagal visą paraišką arba jos dalį, jis tai gali padaryti nuo paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos. Sankcijos pareiškėjui netaikomos, jei iki paramos už atskirus laukus arba paramos pagal visą paraišką atsisakymo dienos jis nebuvo informuotas apie NMA planuojamą patikrą vietoje arba paraiškoje aptiktas klaidas jo pasirinktu būdu.
 
Daugiau informacijos apie reikalavimus pareiškėjams, deklaruojantiems žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, galima rasti paspaudus šią nuorodą.
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 15:11