Baigėsi žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.07.17

Baigėsi žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas

Baigėsi žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas
Liepos 10 d. – paskutinė diena šiais metais, kai ūkininkai dar galėjo pavėluotai deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius bei teikti paraiškas pagal kai kurias su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones.
 
Pasibaigus paraiškų teikimo terminui prasideda paraiškų administravimo procesas: nagrinėjami paraiškų duomenų neatitikimai, kontrolinių žemės sklypų ploto neteisingas deklaravimas, suvedami patikrų vietoje duomenys, jie palyginami su nuotolinių patikrų rezultatais, esant poreikiui, užsakomos patikros vietoje.
 
Kai kuriems pareiškėjams teks pateikti žemės valdymo teisę patvirtinančius dokumentus
 
Nustačius deklaruoto ploto persidengimą, pareiškėjai, kurių plotai persidengia, turi pateikti ne tik žemės dirbimo (žemės ūkio veiklą) įrodymo, bet ir žemės valdymo teisę patvirtinančius dokumentus (kartu su žemės sklypo planais). Jei, vadovaujantis pareiškėjų pateiktais dokumentais, neišsprendžiami neteisingo deklaravimo klausimai, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) atlieka patikrą vietoje.
 
Jei gaunamas pranešimas apie neteisėtai deklaruotus plotus, deklaravęs šiuos plotus asmuo taip pat turi pateikti ne tik šių plotų dirbimo, bet ir žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentus. NMA, remdamasi žemės sklypo planu ir nuosavybės dokumentais, nustato, ar pareiškėjas teisėtai deklaruoja minėtus plotus. Už paramai deklaruotus plotus, kuriuose pareiškėjas neužsiėmė žemės ūkio veikla, taikomos nuostatos dėl tyčinio neteisingo deklaravimo.
 
Verta pastebėti, kad pareiškėjai, norintys atsisakyti paramos už visą paraišką arba jos dalį, tai dar gali padaryti iki paramos gavimo dienos. Sankcijos pareiškėjui netaikomos, jei iki paramos už atskirus laukus ar paramos pagal visą paraišką atsisakymo jis nebuvo informuotas apie NMA planuojamą patikrą vietoje ar paraiškoje aptiktas klaidas jo pasirinktu būdu.
 
Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, paraiškoje nurodyta banko sąskaita ar kontaktiniai duomenys (adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas) dar gali būti tikslinami raštu pateikus prašymą NMA arba per informacinį portalą. Paraiškos pirmajame lape nurodytus duomenis galima pakeisti iki paramos gavimo dienos.
 
2012 m. surinktų paraiškų duomenys
 
Šiais metais gautos 157 tūkst. 894 paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti, jose deklaruotas plotas siekia apie 2 mln. 750 tūkst. ha Lyginant su 2011 metais, pateikta 8,8 tūkst. paraiškų mažiau, bet deklaruotas plotas padidėjo beveik 14,7 tūkst. ha.
 
 
Kaip ir ankstesniais metais, populiariausia KPP priemonė yra „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, pagal ją paramai gauti pateiktos 83 tūkst. 783 paraiškos, jose deklaruota daugiau nei 1,1 mln. ha ploto.
 
* KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ veiklos: Ekologinis ūkininkavimas, Kraštovaizdžio tvarkymas, Rizikos vandenys.
 
Antroji populiari su plotu susijusi KPP priemonė – „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“. Pagal ją šiais metais buvo pateikta 16,7 tūkst. paraiškų paramai gauti, paraiškose deklaruotas 291,1 tūkst. ha dydžio plotas.
 
Trečioji pagal populiarumą priemonė – „Natura 2000 išmokos su direktyva 2000/60/EB“, 1 847 paraiškose buvo deklaruotas 291,1 tūkst. ha plotas.
 
Naujoje priemonėje „Tausojanti vaisių ir daržovių auginimo sistema“ šiais metais panoro dalyvauti 75 pareiškėjai, jie deklaravo 2,8 tūkst. ha ploto.
 
Siekiantys gauti tiesioginę išmoką už mėsinius galvijus ir mėsines avis asmenys šiais metais turėjo pateikti paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus ir jose nurodyti, jog prašo skirti tiesioginę išmoką už visus Ūkinių gyvūnų registre įregistruotus bei valdoje valdos valdytojo ir (ar) partnerio vardu laikomus mėsinius galvijus ir (arba) mėsines avis.  11 422 pareiškėjai paprašė tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus, o 2 418 – už mėsines avis.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 11:08