Baigėsi pieno gamintojų paraiškų rinkimas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.10.20

Baigėsi pieno gamintojų paraiškų rinkimas

Baigėsi pieno gamintojų paraiškų rinkimas
Ūkininkai, siekiantys mažinti parduodamo perdirbti pieno kiekį, iki spalio 12 d. teikė paraiškas dėl antrojo mažinimo laikotarpio.
 
Laikotarpiu, apimančiu 2016 m. lapkričio – 2017 m. sausio mėn., perdirbimui parduoti mažiau pieno apsisprendė 236 pareiškėjai. Jų paraiškose planuojamas neparduoti žalio pieno kiekis sudaro 1036 tonas. Šiam kiekiui bus taikomas Europos Komisijos patvirtintas paskirstymo koeficientas (lygus 0,12462762).
 
Paskirstymo koeficientas nustatytas, kadangi jau pirmuoju mažinimo laikotarpiu visos ES šalys įsipareigojo sumažinti žalio pieno pardavimus beveik 1,06 mln. tonos. Tai sudaro net 98,9 proc. viso šiai paramos schemai numatyto kiekio, siekiančio 1,07 mln. tonos. Antruoju laikotarpiu Europos ūkininkai paraiškas galėjo teikti tik už 12 198 tonas, tačiau paramos buvo paprašyta už beveik 98 tūkst. tonų sumažinto pieno kiekio, skirto perdirbti.
 
Todėl visų pieno gamintojų paraiškose suplanuotas mažinti pieno kiekis bus perskaičiuotas taikant minėtą koeficientą ir gautas kiekis bus laikomas pateiktu įsipareigojimu. Jį įgyvendinus parama bus išmokama už mažesnį kiekį. Lietuvos ūkininkams parama iš ES biudžeto bus skiriama už 129 tonas neparduoto perdirbti pieno.
 
Atkreipiame dėmesį, kad Europos Komisijai nustačius koeficientą mažinimo laikotarpiui, paraiškos dėl tolimesnių laikotarpių nebebus priimamos, o jau priimtos paraiškos bus atmestos.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. spalio 27 d. 20:44