Baigėsi paraiškų EIP veiklos grupėms kurti rinkimas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.01.04

Baigėsi paraiškų EIP veiklos grupėms kurti rinkimas

Baigėsi paraiškų EIP veiklos grupėms kurti rinkimas
Š. m. gruodžio 23 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklą „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“.
 
Paraiškų rinkimo laikotarpiu nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 23 d. pateiktos 6 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma siekia 3,15 mln. eurų. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 2,23 mln. Eur paramos lėšų. Kadangi prašoma paramos suma viršija šiai veiklai skirtąją, bus sudaryta prioritetinė eilė.
 
Pirmumo eilė bus sudaryta atsižvelgiant į paties pareiškėjo paraiškoje nurodytą informaciją apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams. Parama pasieks daugiausia balų pagal nustatytus atrankos kriterijus surinkusius pareiškėjus. Paraiškos, nesurinkusios mažiausio privalomo projektų atrankos balų skaičiaus – 70 balų, bus atmetamos.
 
Vertinant projektų tinkamumą gauti paramą, paraiškos informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos ir tinkamumo paramai gauti kriterijams bus sutikrinta su duomenų bazėse ir viešuosiuose registruose esančiais duomenimis, taip pat su pareiškėjo pateiktais dokumentais.
 
Projektų atrankos kriterijai ir balai
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis bus sudaryta KPP veiklos „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ projektų pirmumo eilė:
 
1. Projekte pateikti skaičiavimai, įrodantys, kad projekto rezultatų praktinis taikymas ūkiuose bus ekonomiškai naudingas, – suteikiami 25 balai.
 
2. EIP veiklos grupė numato teikti paraišką pagal programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projekto rezultatams pademonstruoti – suteikiama 15 balų.
 
3. Projekte numatytam ilgalaikiam turtui įsigyti prašoma mažesnio paramos intensyvumo nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas ilgalaikiam turtui įsigyti, kai:
3.1. daugiau kaip 1 iki 2 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiamas 1 balas;
3.2. daugiau kaip 2 iki 3 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 2 balai;
3.3. daugiau kaip 3 iki 4 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 3 balai;
3.4. daugiau kaip 4 iki 5 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 4 balai;
3.5. daugiau kaip 5 iki 6 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 5 balai;
3.6. daugiau kaip 6 iki 7 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 6 balai;
3.7. daugiau kaip 7 iki 8 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 7 balai;
3.8. daugiau kaip 8 iki 9 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 8 balai;
3.9. daugiau kaip 9 iki 10 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 9 balai;
3.10. daugiau kaip 10 iki 11 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
3.11. daugiau kaip 11 iki 12 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiama 11 balų;
3.12. daugiau kaip 12 iki 13 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiama 12 balų;
3.13. daugiau kaip 13 iki 14 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiama 13 balų;
3.14. daugiau kaip 14 iki 15 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiama 14 balų;
3.15. daugiau kaip 15 procentinių punktų – suteikiama 15 balų.
 
4. Projektas įgyvendinamas naudojant EIP veiklos grupės narių išteklius (materialinę bazę, darbuotojus) – suteikiami 25 balai.
 
5. Projekto rezultatų pritaikomumas bus pademonstruotas:
5.1. daugiau kaip 20 ūkių − suteikiama 20 balų;
5.2. nuo 10 ūkių (įskaitytinai) iki 20 ūkių (įskaitytinai) − suteikiama 15 balų.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 08:51