Baigėsi paraiškų dėl stogo pakeitimo rinkimas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.03.19

Baigėsi paraiškų dėl stogo pakeitimo rinkimas

Baigėsi paraiškų dėl stogo pakeitimo rinkimas
Nuo vasario 1 d. iki kovo 12 d. ketinantys pasikeisti savo namų asbestinius stogus Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teikė paraiškas. Norinčių gyventi švaresnėje aplinkoje atsirado išties nemažai – jau dabar aišku, kad prašoma paramos suma viršijo šiam paraiškų rinkimui skirtąją.
 
Prašoma daugiau nei 3,7 mln. eurų
 
Kiekvienais metais Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ sulaukia didelio susidomėjimo. Šiemet pareiškėjų, pateikusių paraiškas pagal priemonę, taip pat labai daug – per ilgiau nei mėnesį trukusį paraiškų rinkimo laikotarpį buvo pateikta per 2 000 paraiškų, kuriose bendra prašoma paramos suma perkopė 3,7 mln. Eur. Ši suma beveik 1,5 mln. eurų viršijo paraiškų rinkimui skirtą 2 329 061 Eur sumą, tad, NMA specialistams sudarius paraiškų prioritetinę eilę, parama pirmiausia bus teikiama daugiausiai prioritetinių balų surinkusiems pareiškėjams.
 
Primename, kad vienam paramos gavėjui bus skirta ne didesnė kaip 2 000 Eur parama kompensuojant iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Paramą galės gauti tik kaime savo gyvenamąją vietą deklaravę Lietuvos gyventojai ir tik gyvenamojo namo, kuriame deklaruota jų gyvenamoji vieta, stogui pakeisti. NMA priėmus sprendimą skirti paramą, namo savininkas privalės projektą įgyvendinti per 12 mėnesių.
 
Pakeitęs asbestinę stogo dangą projekto vykdytojas privalės likviduoti asbesto turinčių gaminių atliekas, susidariusias keičiant stogą, – ir kaip įrodymas NMA su mokėjimo prašymu iš įmonės, tvarkančios asbesto atliekas, turės būti pateikta pažyma apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą.
 
Atkreiptinas dėmesys, jog nuo šių metų priemonės įgyvendinimo taisyklėse neliko reikalavimo pareiškėjui drausti turtą projekto įgyvendinimo ir jo kontrolės laikotarpiui, tačiau išlieka pareiškėjo įsipareigojimas, jeigu stogo danga bus sugadinta ar sunaikinta, ją atstatyti savo lėšomis.
 
Paraiškų vertinimas
 
Vadovaujantis KPP teikiamų paraiškų administravimo ir priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, pareiškėjų paramos paraiškoje pateikta informacija, su paramos paraiška pateiktais dokumentais bei registruose esančia informacija, bus atliekamas pateiktų paraiškų atrankos vertinimas bei sudaroma projektų prioritetinė eilė.
 
Skiriant atrankos balus tikrinama, ar pareiškėjas atitinka paraiškoje pasižymėtus atrankos kriterijus. Kaip vertinami atrankos kriterijai pagal šią KPP priemonę, galite susipažinti čia.
 
Paramai gauti būtina surinkti 30 atrankos balų. 30 balų nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Vėliau atliekamas paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinamas. Šiuo paraiškų vertinimo etapu nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus, ar visos numatytos būtinos projektui įgyvendinti išlaidos yra tinkamos finansuoti, taip pat nustatoma bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma.
 
Sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo priims NMA, o apie savo sprendimą pareiškėjus informuos raštu. NMA priėmus sprendimą skirti paramą, pareiškėjas taps paramos gavėju. 
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. kovo 19 d. 10:54