Baigėsi paraiškų dėl paramos didinti miškų aplinkosauginę vertę priėmimas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.09.16

Baigėsi paraiškų dėl paramos didinti miškų aplinkosauginę vertę priėmimas

Baigėsi paraiškų dėl paramos didinti miškų aplinkosauginę vertę priėmimas
Pirmadienį baigėsi paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ priėmimas. Supažindiname su preliminariais paraiškų surinkimo rezultatais.
 
2020 m. paraiškos buvo renkamos nuo liepos 15 d. iki rugsėjo 14 d., jas buvo galima teikti tik elektroniniu būdu užpildant ŽŪMIS elektroninę paraiškos formą. Per du paraiškų rinkimo mėnesius miškų valdytojai pateikė 372 paraiškas ir paprašė 1 787 603 Eur paramos, kai šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 1 090 889 Eur paramos lėšų. Taigi preliminariais duomenimis finansuoti pateiktus projektus prašoma suma viršija skirtąją beveik 700 tūkst. Eur.
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas pagal įgyvendinimo taisyklėse nustatytus projektų atrankos kriterijus, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklėse nustatyti 7 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 30 privalomų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Paraiškų atrankos kriterijai išvardyti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. Šiuo metu atliekamas prioritetinis paraiškų vertinimas.
 
Primename, kad dėl paramos galėjo kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėje. Nekilnojamasis turtas (miškas, miško žemė ar statiniai), į kurį investuojama, turėjo priklausyti pareiškėjui nuosavybės, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos arba kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. Daugiau informacijos apie reikalavimus pareiškėjams, tinkamas finansuoti išlaidas, projektų atrankos kriterijus galima rasti straipsnyje.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. rugsėjo 16 d. 08:48