Avansinė išimtinės pagalbos dalis pasiekė paukščių laikytojus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.06.09

Avansinė išimtinės pagalbos dalis pasiekė paukščių laikytojus

Avansinė išimtinės pagalbos dalis pasiekė paukščių laikytojus
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) jau išmokėjo 1,837 mln. Eur avanso išimtinės paramos 34 paukščių laikytojams, nukentėjusiems nuo rinkos veikimo sutrikdymų bei pateikusiems paraiškas balandžio 29  - gegužės 11 dienomis. Paraiškos buvo renkamos ir administruojamos vadovaujantis Išimtinės sureguliavimo pagalbos paukščių laikytojams administravimo taisyklėmis.
 
Per paraiškų surinkimo laikotarpį viščiukų broilerių ir vištų dedeklių laikytojai, nukentėję dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje pabrangusių pašarų, pateikė 35 paraiškas, iš kurių finansavimas patvirtintas 34 paraiškoms.
 
Kitą paramos dalį NMA išmokės pagalbos gavėjams ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 30 d.
 
Primename, jog, Žemės ūkio ministerijos sprendimu, siekiant išsaugoti paukštininkystės sektoriaus gyvybingumą, kompensuoti išaugusias pašarų kainas ir sumažinti paukštininkų patiriamus nuostolius, paukščių laikytojams yra skirta 3,8 mln. Eurų.
 
Pagalba teikiama už 2022 m. kovo–gegužės mėn. laikotarpiu užaugintų ir pristatytų skersti ir (arba) užaugintų ir paskerstų broilerių kiekį, arba  už pagamintų bei pateiktų rinkai kiaušinių faktinį kiekį. Pagalbos dydis broilerių laikytojams – 0,08 Eur už kg gyvo svorio broilerio, užauginto ir pristatyto skersti ir (arba) užauginto ir paskersto, arba 0,20 Eur už vieną užaugintą ir pristatytą skersti ir (arba) užaugintą ir paskerstą broilerį. Pagalbos dydis vištų dedeklių laikytojams – 0,009 Eur už vieną kiaušinį (A ir B klasės), pateiktą rinkai.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Nuotraukos autorė Lina Tarasevičienė
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. birželio 9 d. 10:15