Atskirų prašymų išmokoms už mėsinius gyvulius šiais metais nereikės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.03.27

Atskirų prašymų išmokoms už mėsinius gyvulius šiais metais nereikės

Atskirų prašymų išmokoms už mėsinius gyvulius šiais metais nereikės
Vadovaujantis kovo 19 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintomis Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2012–2013 m. taisyklėmis, tiesioginė išmoka už mėsinius galvijus ir mėsines avis bus mokama registruotiems žemės ūkio valdos valdytojams, pateikusiems Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus bei jose nurodžiusiems, jog prašo skirti tiesioginę išmoką už visus valdoje laikomus valdos valdytojo ir (ar) partnerio mėsinius galvijus ir (arba) mėsines avis.
 
Išmokos bus mokamos už valdoje nuo 2012 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. išlaikytus įskaitytinai savo ir (ar) valdos partnerio (-ių) vardu nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre įregistruotas ir suženklintas mėsines avis ir (ar) ne jaunesnius nei 12 mėn. (rugpjūčio 1 d. duomenimis) mėsinius galvijus.
 
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas šiemet vyks nuo balandžio 23 d. iki birželio 15 d. Kaip ir ankstesniais metais, kartu su paraiška paramai už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus gauti bus galima kreiptis paramos ir pagal šias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemones: „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“, Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:43