Atrenkant ūkius – dėmesys „sofos“ ūkininkams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.07.07

Atrenkant ūkius – dėmesys „sofos“ ūkininkams

Atrenkant ūkius – dėmesys „sofos“ ūkininkams
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Kontrolės departamento specialistai, siekdami įsitikinti kaip laikomasi paramos reikalavimų 2016 m. deklaruotuose plotuose, šiais metais planuoja atlikti daugiau patikrų ūkiuose pareiškėjų, priskirtinų rizikos grupės kategorijai. Tuo tarpu ūkininkai, dirbantys žemę ir besilaikantys prisiimtų įsipareigojimų, patikrų sulauks mažiau.
 
Europos Sąjungos teisės aktai įpareigoja kasmet patikrinti bent 5 proc. pareiškėjų pagal kiekvieną paramos priemonę ir tai turi būti padaryta iki paramos lėšų išmokėjimo. Šiais metais Nacionalinė mokėjimo agentūra identifikavo tam tikras pareiškėjų kategorijas, kurioms skiriamas papildomas dėmesys atrenkant ūkius patikroms:
 
  • pareiškėjai, kurie deklaravo didelius daugiamečių pievų ir ganyklų plotus;
  • pareiškėjai, kurių gyvenamoji vieta mieste;
  • pareiškėjai, kurių deklaruoti laukai yra skirtinguose nesiribojančiuose rajonuose;
  • pareiškėjai, deklaravę perimtus laukus iš kitų pareiškėjų, o pastariesiems ankstesniais metais buvo taikomos ilgalaikės sankcijos;
  • pareiškėjai, kurie deklaravo valstybinę žemę savarankiškai prisijungdami prie paraiškų priėmimo sistemos (deklaravę valstybinę žemę „iš namų“).
 
Tuo tarpu pareiškėjų, nepriskiriamų minėtoms kategorijoms, ūkių patikrų bus atliekama mažiau.
 
Taip pat Kontrolės departamento specialistai patikrų ūkiuose metu fiksuos Sosnovskio barščio paplitimą ne tik deklaruojamame, bet ir besiribojančiame deklaruotam plotui lauke. Pastarajam laukui specialistai inicijuos papildomą patikrą. Primename, kad piktžolėmis apaugę žemės ūkio augalų plotai ariamoje žemėje laikomi neatitinkančiais paramos skyrimo sąlygų, jeigu piktžolės stelbia žemės ūkio augalus, o šie augalai ten, kur yra piktžolių, yra išnykę ir tokie plotai užima daugiau kaip 10 proc. viso deklaruoto lauko. Parama už tokius plotus nėra skiriama.
 
Kaip ir ankstesniais metais, patikros bus vykdomos ir gavus pranešimus „Pasitikėjimo linija“ (telefonu ar interneto svetainėje www.nma.lt) apie ūkininko deklaruojamus, bet neprižiūrimus laukus ar kitus pažeidimus. Atsižvelgdami į gautus pranešimus bei individualius skundus Kontrolės departamento specialistai praėjusiais metais atliko daugiau kaip 600 patikrų. Šiais metais „Pasitikėjimo linija“ jau gauta apie 250 pranešimų, iš kurių 134 pranešimai yra susiję su galimais pareiškėjų įsipareigojimų nesilaikymo ar kitais paramos reikalavimų pažeidimais deklaruojamuose laukuose.
 
Primename, kad pranešti apie neprižiūrimus laukus ar kitus pažeidimus galima paspaudus nuorodą. Pranešėjai kviečiami nepamiršti pažymėti ir galimo pažeidimo vietą žemėlapyje.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. liepos 7 d. 16:29