Atnaujintas 2019–2020 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.04.28

Atnaujintas 2019–2020 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Atnaujintas 2019–2020 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas
Siekiant užtikrinti vieną kertinių Nacionalinės mokėjimų agentūros (NMA) vertybių – skaidrumą, patvirtintas atnaujintas NMA 2019–2020 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas.
 
Planas atnaujintas remiantis Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijomis, darbuotojų ir klientų apklausų duomenimis. Atnaujintame plane numatyta sustiprinti korupcijos prevencijos įgyvendinimą NMA, t. y. atlikti taikomų korupcijos prevencijos priemonių analizę ir įvertinti šių priemonių veiksmingumą. Siekiant įsivertinti NMA atsparumą korupcijai iki 2020 m. lapkričio 1 d. ketinama nustatyti NMA atsparumo korupcijai lygio indeksą.
 
Atsižvelgiant į 2017–2018 m. anoniminių darbuotojų apklausų rezultatus numatoma didinti mokymuose korupcijos prevencijos temomis dalyvaujančių darbuotojų skaičių, išsamiau paaiškinti apie darbuotojų, pranešusių apie galimai neskaidrias veikas, apsaugą bei plačiau aptarti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, jų taikymo praktiką. 2020 m. bus vykdomos darbuotojų bei pareiškėjų ir paramos gavėjų apklausos, kaip jie vertina viešumo ir skaidrumo praktikas NMA, taip pat bus informuojami gyventojai apie NMA taikomas priemones veiklos viešumui ir skaidrumui užtikrinti,  gyventojai skatinami pranešti apie pažeidimus „Pasitikėjimo linija“.
 
2019 m. atlikus nacionalinėmis lėšomis finansuojamų paramos priemonių administravimo proceso korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir vertinimą konstatuota, jog korupcijos pasireiškimo tikimybė šioje srityje egzistuoja, tačiau rizikos yra mažos, kontrolė vykdoma tobulinant teisinę bazę bei imantis atitinkamų prevencinių veiksmų. Prie korupcijai atsparios aplinkos kūrimo NMA kviečiame prisijungti ir Jus! Pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos programos ir priemonių tobulinimo NMA kviečiame siųsti el. paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnNrYWlkcnVtYXNAbm1hLmx0Ij5za2FpZHJ1bWFzQG5tYS5sdDwvYT4=:xx. Susipažinti su Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano priemonėmis galite paspaudę šią nuorodą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. balandžio 28 d. 09:53