Atnaujintame žemėlapyje – ir ŽRVVG informacija
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.07.20

Atnaujintame žemėlapyje – ir ŽRVVG informacija

Atnaujintame žemėlapyje – ir ŽRVVG informacija
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) interneto svetainėje esančiame žemėlapyje nuo šiol galima rasti informaciją ir apie žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių (ŽRVVG) strategijų įgyvendinimą bei vykdomus projektus.
 
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. programiniu laikotarpiu strategijose numatytomis priemonėmis skatinamas ne tik veiklos įvairinimas, įmonių kūrimas ir plėtojimas, darbo vietų kūrimas, bet ir socialinio verslo įgyvendinimas bei inovacijos verslinės žvejybos ar kituose sektoriuose. Dėmesys skiriamas ir žvejybos bei akvakultūros regionų gamtos išteklių apsaugai ir gausinimui, taip pat regionų kultūros paveldo, įskaitant žvejybos paveldo, puoselėjimui.
 
NMA sukurto žemėlapio tikslas – informuoti visuomenę apie ŽRVVG ir vietos veiklos grupių (VVG) teritorijoms skirtą paramą, paskatinti kreiptis paramos vietos projektams įgyvendinti, tad kviečiame aktyviai juo naudotis.
 
Iš viso Lietuvoje veikia 9 ŽRVVG, 46 VVG bei 3 dvisektorės VVG, kurių teritorijos nurodytos žemėlapyje, todėl pasirinkti aktualią Jums vietos veiklos grupę bus lengviau. Greičiau galima surasti ir dominančią informaciją.
 
Žemėlapyje pasirinkę norimą ŽRVVG ar VVG matysite jos strategijos įgyvendinimo laikotarpį, strategijai skirtą paramos sumą ir kvietimus įgyvendinti projektus pagal strategijoje numatytas priemones. Ieškantiems daugiau informacijos pateikiamos nuorodos į konkrečius veiklos grupių interneto puslapius ir jų skiltis.
 
Primename, kad, įgyvendinant ŽRVVG strategijas praėjusiu laikotarpiu, buvo paremta beveik 190 vietos projektų, o, įgyvendinant kaimo vietovių plėtros strategijas praėjusiu laikotarpiu, buvo paremta beveik 3,4 tūkst. vietos projektų, skirtų kaimo vietovėse esantiems pastatams ir erdvėms sutvarkyti, bendruomenių materialinei techninei bazei stiprinti ir sukurti, kultūrinėms veikloms įgyvendinti. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą VVG strategijoms įgyvendinti skirta paramos suma siekia daugiau nei 110 mln. eurų. Pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą ŽRVVG strategijoms įgyvendinti skirta daugiau nei 12 mln. eurų. Šiuo metu 4 ŽRVVG jau yra pasirašiusios paramos sutartis vietos strategijoms įgyvendinti.
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. liepos 28 d. 10:15