Atnaujinta vandentvarkos paraiškų pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.08.03

Atnaujinta vandentvarkos paraiškų pirmumo eilė

Atnaujinta vandentvarkos paraiškų pirmumo eilė
Informuojame, kad paraiškoms, pateiktoms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (Priemonė) balandžio 1 d. - gegužės 31 d., papildomai skirta daugiau kaip 2 mln. Eur ir atnaujinta paraiškų pirmumo eilė.
 
Pagal Priemonę buvo pateiktos 72 paraiškos, kurių bendra prašoma paramos suma sudaro beveik  22 mln. Eur. Skyrus papildomą finansavimą, šiam paraiškų rinkimo etapui skirta daugiau kaip 18,98 mln. Eur paramos lėšų.
 
Žemės ūkio ministerijos sprendimu papildomos lėšos skirtos 50 atrankos balų surinkusiems pareiškėjams, kuriems paramos lėšų pakako iš dalies. Toliau bus vertinamas šių paraiškų tinkamumas gauti paramą. Atlikus tinkamumo skirti paramą vertinimą, t. y.  nustačius, kad pareiškėjas atitinka sąlygas ir reikalavimus paramai gauti (projektas atitinka priemonės prioritetus, tikslines sritis ir kompleksinius tikslus ir t. t.), bus priimtas galutinis sprendimas dėl paramos skyrimo ar neskyrimo. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas bus informuotas paraiškoje nurodytu būdu. Su pareiškėjais, gavusiais finansavimą, bus sudaryta paramos sutartis. Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį, šios sutarties įsigaliojimo dieną taps paramos gavėju.
 
Su atnaujinta paraiškų pirmumo eile galima susipažinti čia.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš istockphoto.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. rugpjūčio 3 d. 10:22