Atitiktį reikalavimams nustatys speciali skaičiuoklė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.10.29

Atitiktį reikalavimams nustatys speciali skaičiuoklė

Atitiktį reikalavimams nustatys speciali skaičiuoklė
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) plečia Europos Sąjungos paramos gavėjams ir pareiškėjams teikiamų elektroninių paslaugų spektrą. Pradėjo veikti nauja žalinimo reikalavimų skaičiuoklė.
 
Žalinimo išmokas siekiantiems gauti pareiškėjams keliami trys reikalavimai: įvairinti pasėlius, išsaugoti daugiametes ganyklas ir pievas, išskirti ekologiniu atžvilgiu svarbias vietoves. Ar jų ūkiai atitinka šiuos reikalavimus, pareiškėjai nuo šiol greitai ir paprastai galės apskaičiuoti pasinaudoję NMA interneto svetainėje sukurta specialia žalinimo reikalavimų skaičiuokle. Žalinimo reikalavimų skaičiuoklė taip pat naudinga ūkinininkams, planuojantiems savo pasėlių plotus.
 
Aktualu daugumai paramos gavėjų
 
Žalinimo reikalavimų skaičiuoklė aktuali ūkininkams, deklaruojantiems žemės ūkio naudmenas, kurių plotas 10 ir daugiau ha, ir siekiantiems gauti žalinimo išmokas. Ji suskirstyta į tris pagrindines dalis, jose nurodomi ariamos žemės plotai, daugiametės pievos ir ganyklos bei daugiamečiai sodiniai. Į atskirą dalį išskirti nauji ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių elementai, kurie bus itin aktualūs ūkininkams, siekiantiems gauti išmokas už 2016 metais deklaruotus plotus.
 
Kaip naudotis skaičiuokle
 
Žalinimo reikalavimų skaičiuoklėje iš pateiktų pasėlių rūšių ūkininkui reikėtų pasirinkti reikiamą ir įvesti pasėlių laukų plotą. Dalyvaujantieji ankstesnio laikotarpio programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ ir (arba) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veikloje, priemonės „Su „Natura 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veikloje „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ turėtų pasirinkti požymį EKO arba NATURA.
 
Jei auginami azotą kaupiantys augalai, požymį „Laukas, skirtas EASV“ reikėtų pasirinkti taip pat, kaip ir paraiškos 2 lapo 7 stulpelyje. Šių laukų plotas bus skaičiuojamas tikrinant ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės reikalavimo atitiktį ir juose reikės laikytis EASV vietovei keliamų reikalavimų (iki lapkričio 1 d. apsėti arba palikti ražienas iki gruodžio 15 d.).
 
Įrašius ariamos žemės plotus, skaičiuoklė apskaičiuos ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės plotą, įvertins pareiškėjo pasėlių įvairinimo reikalavimų atitiktį. Taip pat skaičiuoklė įspės pareiškėjus apie privalomą išlaikyti daugiamečių ganyklų plotą. Ji padės susipažinti ir su kitomis sąlygomis siekiant gauti žalinimo išmokas.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad ekologiniu atžvilgiu svarbi vietovė ir ekologinis ūkininkavimas yra skirtingos veiklos. Ekologinis ūkis atitinka žalinimo išmokos reikalavimus, todėl ekologiškai ūkininkaujantiems pareiškėjams nereikia įvairinti pasėlių ir išskirti ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 15:21