Ataskaitų laukiama iki šių metų gegužės 1 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.03.30

Ataskaitų laukiama iki šių metų gegužės 1 d.

Ataskaitų laukiama iki šių metų gegužės 1 d.
Paramos gavėjai, baigę įgyvendinti projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) investicines priemones, užbaigto projekto metines ataskaitas dar gali teikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) iki balandžio pabaigos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primename, kad paramos gavėjas NMA teikia šias projekto įgyvendinimo ataskaitas:
  • projekto kontrolės laikotarpiu, per 20 kalendorinių dienų kalendoriniams metams pasibaigus, – informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą;
  • teikiant galutinį mokėjimo prašymą – galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą;
  • pasibaigus projektui, iki sueis 5 arba 7 metai nuo paramos sutarties pasirašymo, per 4 mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus – užbaigto projekto metinę ataskaitą (tik su investicijomis susijusių KPP priemonių atveju, kai paramos gavėjas mažiausiai penkerius arba septynerius metus nuo sprendimo suteikti projektui paramą priėmimo įsipareigoja be rašytinio NMA sutikimo nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos).
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:43