Asbesto stogus nori keisti per 1 300 kaimo gyventojų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.06.07

Asbesto stogus nori keisti per 1 300 kaimo gyventojų

Asbesto stogus nori keisti per 1 300 kaimo gyventojų
Visą gegužės mėnesį buvo aktyviai renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui.
 
Paraiškos pagal šią KPP veiklos sritį Nacionalinėje mokėjimo agentūroje buvo renkamos nuo gegužės 2 d. iki gegužės 31 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 2 252 130 Eur paramos lėšų. Priemonė sulaukė didelio susidomėjimo: preliminariais duomenimis, pakeisti stogus panoro ir paraiškas pateikė 1 322 pareiškėjų, o bendra jų paraiškose prašoma paramos suma sudaro 2 491 895 Eur. Kadangi prašoma paramos suma daugiau nei 200 000 Eur viršija veiklos sričiai skirtąją, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Primename, kad paraiškas pagal minėtą veiklos sritį galėjo teikti tik kaime savo gyvenamąją vietą deklaravę Lietuvos gyventojai. Gali būti keičiama ir vienbučių, ir dvibučių arba daugiabučių gyvenamųjų namų asbestinė stogo danga, tačiau labai svarbu, kad būtų pakeista viso namo asbestinė stogo danga.
 
Numatyta didžiausia galima paramos suma vienam projektui įgyvendinti iki 2 000 eurų, paramos intensyvumas – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusią stogo dangos keitimui reikalingą pinigų sumą turi turėti pats pareiškėjas.
 
Projektą pareiškėjai privalės įgyvendinti per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.
 
Atrankos kriterijai
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai ir skiriami balai:
 
1. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:
  • nuo 0,5 iki 1 metų – suteikiama 10 balų;
  • nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 20 balų;
  • ilgiau kaip 2 metus – suteikiama 30 balų.
2. Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris:
–        turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis);
–        yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas);
–        yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją – suteikiama 10 balų.
 
3. Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju) – suteikiama 20 balų.
 
4. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:
  • nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 10 balų;
  • nuo 2 iki 3 metų – suteikiama 20 balų;
  • ilgiau kaip 3 metus – suteikiama 30 balų.
5. Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju) – suteikiama 10 balų.
 
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 7 d. 10:47