Asbesto stogų keitimui – didesnė parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.08.28

Asbesto stogų keitimui – didesnė parama

Asbesto stogų keitimui – didesnė parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad š. m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nuo 2,5 mln. Lt  (729 tūkst. Eur) iki 5,4 mln. Lt (1,6 mln. Eur) padidinta parama Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas“.
 
Paraiškos pagal šią programos priemonę buvo renkamos nuo š. m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 2 d. Iš viso pateiktos 906 paraiškos ir jose prašoma suma siekia 5,4 mln. litų (1,6 mln. Eur).
 
Kadangi pateiktose paraiškose prašoma paramos suma neviršija priemonei įgyvendinti skirto biudžeto, paraiškos nebus vertinamos pagal priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatytus prioritetinius kriterijus. Šiuo metu NMA specialistai vertina visų pateiktų paraiškų atitikimą tinkamumo gauti paramą kriterijams.
 
Remiantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais, paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau nei 20 darbo dienų. Atkreipiamas dėmesys, jog į šį terminą neįskaičiuojamas paklausimų, patikrų bei ekspertizės atlikimo terminas. Todėl pareiškėjai raginami nedelsti atsakyti į gautas užklausas – NMA darbuotojai galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo gali priimti tik turėdami visą reikiamą informaciją.
 
NMA apie sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo informuoja pareiškėjus registruotu laišku per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
 
Primename, jog projektai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ turi būti įgyvendinti iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugsėjo 4 d. 11:43