Asbestinę stogų dangą keičiantiems kaimo gyventojams išmokėta per 9 milijonus litų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.10.23

Asbestinę stogų dangą keičiantiems kaimo gyventojams išmokėta per 9 milijonus litų

Asbestinę stogų dangą keičiantiems kaimo gyventojams išmokėta per 9 milijonus litų
Spalio 23 d. duomenimis, asbestinę savo gyvenamųjų namų stogų dangą keičiantiems kaimo gyventojams jau išmokėta apie 9,4 mln. Lt paramos lėšų.
 
Parama asbestinės stogų dangos keitimui teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“.
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) specialistai primena, kad parama mokama tik tuomet, kai pareiškėjai pateikia mokėjimo prašymus ir kitus reikiamus dokumentus. Mokėjimo prašymai priimami NMA teritoriniuose skyriuose pagal projekto įgyvendinimo vietą.
 
Šiuo metu NMA pateikta 2 780 mokėjimo prašymų, iš kurių 2 300 jau yra įvertinti. Mokėjimo prašymai yra vertinami ne ilgiau kaip 30 darbo dienų. Tiesa, į šį terminą neįskaičiuojamas paklausimų paramos gavėjui bei patikrų vietoje atlikimo laikas. Išlaidas pripažinus tinkamomis, projektų vykdytojus netrukus pasiekia ir jiems priklausanti parama.
 
Su mokėjimo prašymais – ir kiti dokumentai
 
Kartu su mokėjimo prašymais reikia pristatyti išlaidas pagrindžiančius ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai yra tiekėjo išrašytos sąskaitos faktūros bei prekių / paslaugų pirkimo–pardavimo kvitai, o išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai – banko atstovo parašu patvirtinti banko sąskaitos išrašai. Jei pareiškėjas naudojasi elektronine bankininkyste, kaip atliktą mokėjimą įrodantį dokumentą jis gali pateikti ir savo parašu patvirtintą sąskaitos išrašą.
 
Kai išlaidų pirkimų vertė yra daugiau kaip 10 000 Lt be PVM, turi būti atliekami pirkimai pagal prekių, paslaugų ar darbų pirkimų taisykles. Atliktų pirkimų dokumentai turi būti pateikiami NMA iš anksto – dar prieš pateikiant mokėjimo prašymą.
 
Jei mokėjimai buvo atlikti vadovaujantis išankstinio mokėjimo sąskaita ar prekių užsakymo lapu (iki sąskaitos išrašymo termino), su mokėjimo prašymu reikia pateikti ir šiuos papildomus dokumentus.
 
Kartu su mokėjimo prašymu reikia pateikti ir pažymą apie galutinį asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą.
 
Mokėjimo prašymus reikia teikti nustatytu laiku
 
Svarbu, jog paramos gavėjai nevėluotų ir mokėjimo prašymus teiktų laikydamiesi paraiškoje nustatytų terminų. Kitu atveju jiems gali būti taikomos sankcijos arba mokėjimo prašymai iš viso nepriimami.
 
Išimtis taikoma tik tais atvejais, jei vėluojama dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure). Tokiu atveju paramos gavėjai turi raštu paaiškinti vėlavimo priežastis ir pateikti jas pagrindžiančius dokumentus. Jeigu projekto vykdytojas dėl pateisinamų priežasčių nespėja laiku pateikti mokėjimo prašymo arba nori perskirstyti paramos objektus tarp paramos dalių (įsigyja pigesnę stogo dangą, bet daugiau nei buvo numatyta projekte sumoka už utilizavimą ir pan.), jis turėtų iš anksto apie tai informuoti NMA, raštu pateikdamas argumentuotą prašymą.
 
Svarbu pažymėti, kad projektas turi būti įgyvendintas per vienerius metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Priešingu atveju parama negalės būti išmokėta. Baigęs vykdyti projektą paramos gavėjas teikia mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.
 
Mokėjimo prašymo ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos formos bei informacija apie pridedamus dokumentus pateikiama interneto svetainėse www.nma.lt ir www.paramakaimui.lt.
Paskutinio atnaujinimo data: 2012 m. spalio 23 d. 13:44