Artėjant patikrų sezonui planuojama mažiau patikrų ir daugiau išankstinių įspėjimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.06.12

Artėjant patikrų sezonui planuojama mažiau patikrų ir daugiau išankstinių įspėjimų

Artėjant patikrų sezonui planuojama mažiau patikrų ir daugiau išankstinių įspėjimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), kaip ir kiekvieną vasarą, pradeda pareiškėjų deklaruotų laukų patikras, tačiau šiemet planuojama atlikti gerokai mažiau patikrų nei pernai, be to, tikrintojai nevyks į laukus, jei tik tai leis tikrinamų įsipareigojimų specifika. Taip pat pareiškėjai bus iš anksto įspėjami apie klaidingai deklaruotus laukus, kad dar deklaravimo metu galėtų ištaisyti neatitikimus. Tokiu būdu NMA žengia esminį žingsnį link Automatinės laukų nuolatinio stebėjimo informacinės sistemos (ALNSIS) įgyvendinimo.
 
Patikros ūkiuose vykdomos norint įsitikinti, kad pareiškėjai tinkamai vykdo prisiimtus įsipareigojimus ir tai daryti įpareigoja Europos Sąjungos teisės aktai. 2020 m. dėl pasaulyje kilusios COVID-19 pandemijos Europos Komisija leido valstybėms narėms sumažinti patikrų imtis, todėl Lietuvoje planuojama atlikti 40 proc. mažiau patikrų nei ankstesniais metais.
 
Iki šiol NMA 96 proc. atvejų laukų matavimus atliko nuotoliniu būdu vadovaudamasi ortofotografiniais ir palydoviniais vaizdais, tačiau siekiant patikrinti auginamą pasėlį ir vykdomą žemės ūkio veiklą (pvz., pievų šienavimas/ganymas, pūdymo įdirbimas) buvo vykstama į laukus. Šiais metais auginamas pasėlis ir pievų šienavimas/ganymas, pūdymų įdirbimas bus tikrinami nevažiuojant į laukus, o vadovaujantis palydoviniais duomenimis arba gavus nuotraukas per sparčiai populiarėjančią mobilią programėlę „NMA agro“.  Naudodamiesi programėle pareiškėjai gali patys dalyvauti patikrinimo procese ir pranešti apie įvykdytas veiklas (atsiųsti dirbamo lauko nuotraukas), taip pat informuoti apie force majeure aplinkybes ir pan.
 
Kiekvienais metais NMA interneto svetainėje skelbia patikrų žemėlapius pareiškėjams suteikdama galimybę iš anksto ištaisyti ga­limus pažeidimus. Nuo šių metų pareiškėjai iš anksto įspėjami apie klaidingai deklaruotus laukus (dėl pasėlio, lauko ribos, netinkamo paramai ploto), kad galėtų juos ištaisyti dar deklaravimo metu. Ši informacija nuolat perduodama seniūnijoms, kurios padeda pareiškėjams patikslinti deklaruotus laukus ir išvengti sankcijų.
 
Pažymėtina, jog siekiant labiau kontroliuoti galimai ūkininkavimą imituojančius pareiškėjus, pievų šienavimas bei ar deklaruotas plotas nėra akivaizdžiai apleistas, nedirbamas ir neprižiūrimas bus tikrinami visoje Lietuvos teritorijoje visuose deklaruotuose plotuose, ypač didelis dėmesys bus kreipiamas į pavėluotai deklaruotus arba anksčiau nedeklaruotus, taip pat miškuose arba šalia miškų, miestų gyvenamosios zonos teritorijose ar šlapynėse esančius laukus bei pūdymus.
 
Siekis vengti besidubliuojančių reikalavi­mų tikrinimo bei mažinti vizitų pas tikruosius ūkininkus skaičių paskatino NMA taip pat peržiūrėti bei atnaujinti atitinkamas patikrinimų atlikimo tvarkas su pagrindinėmis ūki­ninkus prižiūrinčiomis instituci­jomis: Valstybine maisto ir veterinari­jos tarnyba (VMVT), VšĮ „Ekoagros“, Valstybine augalininkystės tarnyba (VAT), Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (VSTT), Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos ministerijos (AAD), Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (VMT) ir kt. Atitinkami sprendimai patvirtinti Žemės ūkio ministro įsakymu.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. birželio 12 d. 13:35