Artėja terminas užbaigti ūkio darbus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.02.17

Artėja terminas užbaigti ūkio darbus

Artėja terminas užbaigti ūkio darbus
Ūkininkai, gaunantys išmokas pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programų priemones, privalo laikytis tam tikrų įsipareigojimų. Primename darbus, kuriuos privalu atlikti iki kovo pirmosios.
 
Kovo 1 d. – svarbi data ne tik dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos veikloje, bet ir tęsiantiems įsipareigojimus pagal ankstesnio finansinio laikotarpio programą.
 
Laiku atlikti darbus tęsiantiems įsipareigojimus
 
Dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veikloje „Šlapynių tvarkymas“ nuo liepos 15 dienos iki kovo 1 dienos privalo šlapynes sutvarkyti – nušienauti žolę, iškirsti krūmus bei juos išvežti iš deklaruoto ploto. Susmulkintą nušienautą žolę paskleisti draudžiama.
 
Kovo 1 dienos terminas aktualus ir dalyvaujantiems priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veikloje „Ražienų laukai per žiemą“. Nupjovus ražienoms tinkamus augalus, laukus privalu palikti nesuartus iki kitų metų kovo 1 d.
 
Aktualus terminas ir naujosios programos dalyviams
 
Išvežti nušienautą žolę iki kovo 1 d. privalo ir gaunantys išmokas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ ir „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“.
 
Vykdantys veiklą „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ paramos gavėjai įsipareigoja nenuganytos žolės likučius nušienauti. Pašalinti nušienautą žolę bei nenuganytos arba nušienautos žolės likučius privalu iki kovo 1 d.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. vasario 17 d. 08:22