Artėja terminas kaimo bendruomenėms pateikti mokėjimo prašymus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.10.03

Artėja terminas kaimo bendruomenėms pateikti mokėjimo prašymus

Artėja terminas kaimo bendruomenėms pateikti mokėjimo prašymus
Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau – NMA) informuoja, kad paramos gavėjai, vykdantys projektus pagal valstybės lėšomis finansuojamas priemonę ,,Parama kaimo bendruomenėms“, privalo pateikti mokėjimo prašymus iki spalio 31 d.
 
Mokėjimo prašymai ir papildomi dokumentai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, teikiami el. paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx. Pavėluotai teikiamas mokėjimo prašymas gali būti priimamas (užregistruojamas) dar 15 darbo dienų, tačiau tokiu atveju taikomos sankcijos. Vėliau pateikti mokėjimo prašymai nebus priimami.
 
Primintina, kad paramos gavėjas įsipareigoja viešinti gautą paramą, taigi kartu su mokėjimo prašymu turi būti pateikti projekto viešinimo dokumentai.
 
NMA nustatytą mokėjimo prašymų formą galima rasti čia. Mokėjimo prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba. Pirkimų dokumentus: pirkimo organizatoriaus / komisijos paskyrimo dokumentą, nešališkumo deklaraciją, konfidencialumo pasižadėjimą, pirkimų planą ar dokumentą, kuriame užfiksuotas planuojamas pirkimas ir jo vertė, tiekėjų apklausos pažymą, sudarytas sutartis ir kt., paramos gavėjas pateikia tik NMA paprašius (jei pirkimo dokumentai nebuvo pateikti kartu su paramos paraiška).
 
Pažymėtina, kad, įgyvendinęs projektą, kartu su mokėjimo prašymu NMA bei VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai paramos gavėjas turi pateikti ne mažiau kaip 1 lapo apimties aprašymą apie įgyvendinto projekto rezultatus su projektą iliustruojančia medžiaga (ne mažiau kaip 4 nuotraukos). Įgyvendinto projekto ataskaitos forma pateikiama Taisyklių 5 priede. Įgyvendinto projekto ataskaita VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai teikiama el. paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJlbmRydW9tZW5lc0BsaXRmb29kLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmJlbmRydW9tZW5lc0BsaXRmb29kLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx.
 
Primintina, kad tuo atveju, kai paramos gavėjas, kuris pateikė projektus pagal visas veiklos sritis, dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės neturi galimybių laiku ir tinkamai įgyvendinti projekte numatytų veiklų, jis gali el. paštu iki projekto įgyvendinimo pabaigos informuoti NMA ir pratęsti veiklų įgyvendinimo terminą iki 2022 m. gruodžio 31 d.
 
Tuo atveju, kai projektas įgyvendinamas pagal antrąją veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, ir priežiūra“, mokėjimo prašymo ir projekto įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 6 mėn. terminui, jeigu NMA iki mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos pateikiamas motyvuotas prašymas raštu, kuriame nurodoma projekto įgyvendinimo ir mokėjimo prašymo termino pratęsimo priežastis ir kuriam laikui prašoma terminą pratęsti.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš istockphoto.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. spalio 3 d. 09:15