Artėja šienavimo darbų pabaiga
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.07.15

Artėja šienavimo darbų pabaiga

Artėja šienavimo darbų pabaiga
Rugpjūčio 1 d. – pagrindinis šienavimo darbų terminas, kurio turi laikytis dauguma ūkininkų.
 
Rugpjūčio 1 d. aktuali ūkininkams, siekiantiems tiesioginių išmokų bei paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ir kitų specifinių kliūčių“, „Ekologinis ūkininkavimas“. Taip pat nustatyto šienavimo darbų pabaigos termino turi laikytis dalyvaujantys KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ pareiškėjai – antraisiais ir paskesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę privalu nupjauti ir išvežti. Įgyvendinant veiklą „Dirvožemio apsauga“ įsėtas daugiametes žoles privalu nušienauti iki rugpjūčio 1 d.
 
Reikalavimai dėl žolės smulkinimo
 
Deklaruojantys pievas (kodais GPŽ, GPA, DGP), žolinius azotą kaupiančius augalus ariamojoje žemėje (visi Tiesioginių išmokų klasifikatoriaus III grupės kodai) ūkininkai turi jas nušienauti bent 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Tuo tarpu bitininkams, kurių laikomos bitės užregistruotos Ūkinių gyvūnų registre iki einamųjų metų liepos 1 d., šienavimo terminas baigiasi mėnesiu vėliau – rugsėjo 1 d.
 
Taip pat ne mažiau kaip 1 kartą per metus iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. reikia nušienauti sodų ir uogynų tarpueilius, kuriuose yra pieva (kodai: OBS, KRS, SLS, VYS, TRS, KTS, ASU, JSU, RSU, BSU, AVU, ARU, SVU, ŠIU, GEU, BKU, SPU, PUU, ŠAU, ERK, GUD, ŠRM, SMD, AKT, RŠT, SOM, UOM). Iki šios datos būtina pašalinti negyvus vaismedžius ir vaiskrūmius arba jų liekanas. Svarbu neužmiršti sodų ir uogynų tarpueilius (išskyrus tuos tarpueilius, kuriuose yra pieva) periodiškai įdirbti taip, kad juose būtų sunaikintos piktžolės. Sodų ir uogynų tarpueiliuose leidžiama žolę smulkinti ir tolygiai ją paskleisti (mulčiuoti).
 
Pareiškėjai, kurių laikomų sutartinių gyvulių (SG) vidurkis laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. sudaro ne mažiau kaip 0,3 SG hektarui pievų ar žolinių azotą kaupiančių augalų ariamojoje žemėje, ganytų plotų neprivalo papildomai šienauti. Nebus laikoma, kad paramos gavėjas nevykdo įsipareigojimų, jei lauke po ganymo bus likusios nenuėstos žolės arba plotai netinkamai nuganyti ar nušienauti. Svarbu tai, kad ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. deklaruojamuose laukuose būtų matomi gyvulių ganymo lauke požymiai – ekskrementų liekanos, išguldyta žolė, arba laukai turi būti nušienauti, t. y. nupjauta žolė laukuose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, arba susmulkinta ir tolygiai paskleista).
 
Jei pareiškėjų laikomų gyvulių vidurkis sudaro mažiau kaip 0,3 SG, nepadengti SG plotai (1 SG padengia 3,33 ha) ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. turi būti sutvarkyti visame lauko plote, t. y. nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) turi būti išvežta iš lauko arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius. Smulkinti žolę ir ją paskleisti lauke yra draudžiama.
 
Tuo tarpu pareiškėjai iš užliejamų pievų teritorijų (Kintų, Lumpėnų, Rusnės, Stoniškių seniūnijos) laukų žolės ritinius turi išvežti iki spalio 1 d.
 
Svarbu, kad ekologinių ūkių valdytojų laukams, deklaruojamiems sėklai ir įsėliui (požymiai ESĖ ir ĮS), netaikomi šienavimo reikalavimai.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. liepos 15 d. 08:29