Artėja šienavimo darbų pabaiga – rugpjūčio 1 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.07.21

Artėja šienavimo darbų pabaiga – rugpjūčio 1 d.

Artėja šienavimo darbų pabaiga – rugpjūčio 1 d.
Laiku užbaigti šienavimo darbus – vienas iš įsipareigojimų, kurio privalo laikytis pareiškėjai, siekiantys tiesioginių išmokų bei paramos pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones. Kaip laikomasi šio įsipareigojimo, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) stebi per palydovus visoje Lietuvos teritorijoje. Atsižvelgiant į gautus palydovinius duomenis, pirmą kartą didele apimtimi bus atliekamos fizinės patikros nesilaikančių įsipareigojimo pareiškėjų laukuose.
 
Naudojantis palydovinių vaizdų duomenimis tikrinama visų pareiškėjų visoje Lietuvos teritorijoje įsipareigojimų laikymasis dėl šienavimo reikalavimo bei ar deklaruotas plotas nėra akivaizdžiai apleistas, nedirbamas, neprižiūrimas ir (ar) deklaruotų laukų plotas atitinka natūroje esantį plotą.
 
NMA prašo pareiškėjų sutvarkyti deklaruotus plotus iki nustatyto termino pabaigos arba atsisakyti paramos už šiuos plotus pateikiant prašymus, dar nesulaukus įsipareigojimo vykdymo galutinės datos.
 
Kam aktualus rugpjūčio 1 d. šienavimo terminas
 
Deklaruojantys pievas (kodais GPŽ, GPA, DGP) pareiškėjai turi jas nušienauti bent 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Tuo tarpu bitininkams, kurių laikomos bitės užregistruotos Ūkinių gyvūnų registre iki einamųjų metų liepos 1 d., šienavimo terminas baigiasi mėnesiu vėliau – rugsėjo 1 d.
 
Taip pat ne mažiau kaip 1 kartą per metus iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. reikia nušienauti sodų ir uogynų tarpueilius, kuriuose yra pieva (kodai: OBS, KRS, SLS, VYS, TRS, KTS, ASU, JSU, RSU, BSU, AVU, ARU, SVU, ŠIU, GEU, BKU, SPU, PUU, ŠAU, ERK, GUD, ŠRM, SMD, AKT, RŠT). Iki šios datos būtina pašalinti negyvus vaismedžius ir vaiskrūmius arba jų liekanas. Svarbu neužmiršti sodų ir uogynų tarpueilius (išskyrus tuos tarpueilius, kuriuose yra pieva) periodiškai įdirbti taip, kad juose būtų sunaikintos piktžolės.
 
Kai plotai netinkamai nuganyti ar nušienauti, pažeidimu nelaikoma, jei laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. buvo laikomi žolėdžiai ūkiniai gyvūnai, kai jų vidurkis ne mažiau kaip 0,3 SG hektarui. Tokiu atveju ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. deklaruojamuose laukuose būtini gyvulių buvimo lauke požymiai arba laukai turi būti nušienauti, t. y. nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) pievose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko, supresuota arba sudėta į kūgius, susmulkinta ir tolygiai paskleista).
 
Rugpjūčio 1 d. terminas galioja ir pareiškėjams, dalyvaujantiems KPP priemonių „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ir kitų specifinių kliūčių“, „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklose.
 
Šienavimo terminai priklauso nuo vykdomos veiklos, daugiau apie reikalavimus vykdant šienavimo darbus NMA straipsnyje.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. rugpjūčio 3 d. 14:28