Artėja mokėjimo prašymų pateikimo terminas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.02.10

Artėja mokėjimo prašymų pateikimo terminas

Artėja mokėjimo prašymų pateikimo terminas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ dalyviai, pateikę paraiškas 2011 ir 2013 metais, iki š. m. gegužės 31 d. turi pateikti mokėjimo prašymus. Atkreipiame ūkininkų dėmesį į prisiimtus įsipareigojimus.
 
Ūkininkai, modernizuojantys smulkiuosius ūkius pagal tęstinę KPP priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, mokėjimo prašymus NMA teritoriniams paramos administravimo skyriams turi pateikti du kartus. Pirmasis mokėjimo prašymas teikiamas po 3-ejų verslo plano įgyvendinimo metų. Antrasis – pasibaigus visam 5-erių metų laikotarpiui.
 
Paramos gavėjams, 2011 m. pateikusiems paraiškas pagal KPP priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, penkeri investiciniai metai baigėsi praėjusiais metais. Tai reiškia, kad 2016 m. jie turi pateikti antrąjį mokėjimo prašymą. Taip pat šiais metais pirmąjį mokėjimo prašymą turi pateikti ūkininkai, paramos gavėjais patvirtinti 2013 m. Pastarieji privalės atsiskaityti už pirmus trejus verslo plano įgyvendinimo metus.
 
Nustatytas mokėjimo prašymų pateikimo galutinis terminas –  š. m. gegužės 31 d.
 
Kartu su mokėjimo prašymais NMA teritoriniams paramos administravimo skyriams privalu pateikti ir investicijų įgyvendinimą pagrindžiančius dokumentus bei buhalterinės apskaitos dokumentų kopijas. Taip pat būtina pateikti dokumentus, įrodančius, kad visi atsiskaitymai su rangovais, tiekėjais ir paslaugų teikėjais buvo atlikti per bankines institucijas.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad įsigyjant investicijas po 2015 m. gegužės 6 d., privalu vadovautis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis. Tai reiškia, kad paramos gavėjai prieš įsigydami prekes, paslaugas, darbus turi atlikti tiekėjų apklausą. Pirkimo dokumentus būtina pateikti su mokėjimo prašymu.
 
Primename, kad KPP priemonės „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ dalyviai per pirmus trejus verslo plano įgyvendinimo metus turi investuoti į savo ūkį ne mažesnę kaip 4 499 Eur sumą, o per visą paramos teikimo laikotarpį, t. y. penkerius metus, ne mažesnę kaip 7 499 Eur sumą.
 
Smulkieji ūkininkai taip pat įsipareigoja per pirmuosius trejus metus padidinti savo valdomo ūkio ekonominio dydžio vienetą (EDV) ne mažiau kaip 20 procentinių punktų. Išlaikyti šį dydį privalu ir ketvirtaisiais bei penktaisiais paramos gavimo metais.
 
Pagal KPP priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ per visą programinį laikotarpį pateikta per 3 403 paraiškos, iki š. m. sausio pabaigos smulkiesiems ūkininkams išmokėta beveik 17,3 mln. Eur paramos.
 
Naudinga informacija
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. vasario 10 d. 15:30