Artėja informacijos pateikimo termino pabaiga
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.05.10

Artėja informacijos pateikimo termino pabaiga

Artėja informacijos pateikimo termino pabaiga
Tęsiantieji įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“ iki gegužės 15 d. turi pateikti informaciją apie realizuotą ekologinę produkciją.
 
Jei iki gegužės 15 d. ekologinių ūkių valdytojai nepateiks produkcijos realizavimo dokumentų, jiems nebus mokama 50 proc. paramos už tą pasėlių grupę, kurios nebuvo pateikta 9 lentelėje „Produkcijos realizavimo apskaita“.
 
Būtina saugoti dokumentus
 
Pareiškėjas privalo ne tik užpildyti Ekologinės veiklos žurnalo 9 lentelę „Produkcijos realizavimo apskaita“ (buvusi 18 lentelė), bet ir turėti įrodančius dokumentus: sąskaitas, sąskaitas faktūras, kasos pajamų orderį, kasos aparato kvitą arba pinigų priėmimo kvito kopiją, kuriuose nurodytas produkcijos kiekis ir piniginė vertė, kuriais remiantis užpildyta ši lentelė.
 
Jei ekologiška produkcija buvo atiduota neatlygintinai, reikia turėti labdarą gavusios įstaigos ar organizacijos išduotą labdaros gavimą patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodyta produkcijos rūšis bei kiekis.
 
Taip pat reikalingi prekybą turguje pagrindžiantys dokumentai, mugių rengėjų išduoti dokumentai, kuriais vadovaujantis buvo užpildyta 9 lentelė.
 
Išvardytus dokumentus būtina saugoti ir pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai atliekant patikras ūkyje.
 
Taikomos išimtys
 
Jei pareiškėjo ūkyje 1 sertifikuotam sutartiniam gyvuliui (SG) tenka 3 ha javų arba daugiamečių žolių pasėlių, produkcijos realizavimo dokumentų pateikti nereikia. Taip pat užpildytos 9 lentelės nereikia pateikti auginantiems bulves, soją bei runkelius ir laikantiems sertifikuotus gyvulius (jei 3 ha tenka 1 SG) pareiškėjams. 
 
Tačiau pateikti dokumentus reikia, jei ekologiniame ūkyje, kuriame laikomi sertifikuoti gyvuliai, auginamos kitokios kultūros, nei nurodyta taisyklėse. Pavyzdžiui, pareiškėjas, gaunantis paramą už ekologiškai auginamas bulves ir daržoves bei turintis pakankamą skaičių sertifikuotų gyvulių, bulvių produkcijos realizavimo dokumentų neteikia, bet kitas auginamas daržoves ūkininkas turi realizuoti už atitinkamą kainą.
 
Nustatyto produkcijos kiekio realizuoti nebūtina ir tiems ūkininkams, kurie tęsia įsipareigojimus ir deklaruojamuose įsipareigotuose plotuose naujai įveisė sodus ar uogynus (pirmieji arba antrieji metai). Jiems mokama 100 proc. paramos suma neatsižvelgiant į produkcijos realizavimo apimtį.
 
Taip pat visa paramos suma išmokama, jei pareiškėjai įrodo, kad produkcijos negali realizuoti dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių (force majeure). Tokiu atveju kartu su realizacijos dokumentais arba vietoj jų reikia pateikti prašymą ir tokias aplinkybes įrodantį dokumentą.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gegužės 11 d. 10:16