Artėja dokumentų pateikimo termino pabaiga
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.07.16

Artėja dokumentų pateikimo termino pabaiga

Artėja dokumentų pateikimo termino pabaiga
Šiais metais savarankiškai pateikusieji paraiškas gauti susietąją paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus ir plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, turi iki rugpjūčio 1 d. NMA pateikti tam tikrus dokumentus.
 
Savarankiškai paraiškos buvo teikiamos Paraiškų priėmimo informacinės sistemoje (PPIS) užpildžius elektroninę paraiškos formą.
 
Jei siekiama išmokų už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus
 
Siekiantys susietosios paramos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus ūkininkai ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) privalo pateikti sertifikuotos sėklos įsigijimo faktui pagrįsti reikalingus dokumentus, jeigu sertifikuota sėkla buvo įsigyta iš dauginamosios medžiagos tiekėjo ir jeigu sėjai buvo panaudota pareiškėjo užauginta sertifikuota sėkla.
 
Jeigu sėkla buvo įsigyta iš Lietuvoje veikiančio dauginamosios medžiagos tiekėjo, reikia pateikti sąskaitą faktūrą ir (arba) PVM sąskaitą faktūrą ir sėklos sertifikato kopiją ar jį atitinkantį dokumentą. Sertifikuotos sėklos įsigijimo sąskaitoje turi būti nurodytas siuntos numeris (kuris turi sutapti su nurodytuoju sėklos sertifikate), įsigytos sėklos kiekis, įsigytos sėklos augalų rūšis, veislė ir kategorija. Dokumentai turi būti parašyti lietuvių kalba (atliktas oficialus vertimo patvirtinimas).
 
Jeigu sėkla buvo įsigyta tiesiogiai iš Europos Sąjungos šalyse veikiančio užsienio šalies (ne Lietuvos) dauginamosios medžiagos tiekėjo, pareiškėjas turi pateikti sąskaitą faktūrą ir (arba) PVM sąskaitą faktūrą ir sėklos sertifikato kopiją (ar jį atitinkantį dokumentą) ir (arba) pakuočių etiketes. Sertifikuotos sėklos įsigijimo sąskaitoje turi būti nurodytas siuntos numeris (kuris turi sutapti su nurodytuoju sėklos sertifikate ir (arba) pakuočių etiketėse), įsigytos sėklos kiekis, įsigytos sėklos augalų rūšis, veislė ir kategorija.
 
Tuo tarpu, jeigu sėjai buvo panaudota pareiškėjo užauginta sertifikuota sėkla, būtina pateikti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduodamą sėklos sertifikatą (ar jo kopiją) ir sertifikuotos sėklos pakuočių etiketes ar jų kopijas (pareiškėjo pasirinkta forma: spausdinta kopija, fotonuotrauka, skaitmeninė nuotrauka ar kt.), kuriuose pateiktas siuntos numeris turi sutapti su nurodytu sėklos sertifikate.
 
Jei siekiama paramos už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai
 
Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, iki rugpjūčio 1 d. NMA privalo pateikti pirkimo–pardavimo sutarčių einamųjų metų produkcijai parduoti sutarčių kopijas. Pastarosios sutartys sudaromos su baltojo cukraus gamintojais ar žemės ūkio kooperatyvu.
 
Pavėluotai teikiami dokumentai
 
Taisyklėse nustatyta, kad nurodyti dokumentai gali būti priimami pavėluotai iki rugpjūčio 26 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną susietosios paramos suma mažinama 1 proc. Vėliau dokumentai nebus administruojami ir susietoji parama nebus skiriama, išskyrus atvejus, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės.
 
Dokumentai siunčiami adresu: Nacionalinė mokėjimo agentūra, Blindžių g. 17, 08111 Vilnius arba elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij5kb2t1bWVudGFpQG5tYS5sdDwvYT4=:xx.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. liepos 16 d. 09:24