Apželdinus žemę mišku, svarbu neužmiršti įsipareigojimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.05.10

Apželdinus žemę mišku, svarbu neužmiršti įsipareigojimų

Apželdinus žemę mišku, svarbu neužmiršti įsipareigojimų
NMA primena įsipareigojimus miškininkams, paramos lėšomis įveisusiems mišką.
 
Parama miškui įveisti teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Anksčiau ji buvo teikiama pagal dvi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones: „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“. Tiek paramos gavėjai pagal 2014–2020 metų programą, tiek tęsiantys įsipareigojimus pagal ankstesnio programinio laikotarpio analogiškas priemones turėtų neužmiršti laiku atlikti tam tikrų darbų.
 
Dalyvaujantiems 2014–2020 metų programinio laikotarpio veikloje
 
Gaunantys paramą pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ privalo mišką įveisti per tris artimiausius miško želdinimo sezonus. Miško želdinimo pavasario sezonas baigiasi liepos 1 d., o rudens sezonas – lapkričio 1 d.
 
Pavyzdžiui, jei paramos gavėju buvo patvirtintas pareiškėjas, pateikęs paraišką 2018 m. rudenį, tai jis privalo įveisti mišką ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 1 d. Tuo tarpu paramos gavėjai, pateikę paraiškas 2017 m. rudenį ir dar neįveisę miško, tai privalo padaryti ne vėliau kaip iki š. m. liepos 1 d.
 
Taip pat paramos gavėjai turėtų neužmiršti per 10 darbo dienų nuo miško įveisimo, tačiau ne vėliau nei iki einamųjų metų, kai buvo įveistas miškas, lapkričio 1 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pristatyti želdinamų medžių rūšių pagrindinius miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatus ar miško dauginamosios medžiagos savininko (pardavėjo) patvirtintas šių sertifikatų kopijas ir želdinamų medžių įsigijimo dokumentus (jei miško sodmenys nebuvo pirkti, privaloma pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą). Miško įveisimo data nustatoma pagal datą, kada NMA užregistruojami paramos gavėjo pateikti minėti dokumentai. Šie dokumentai turi būti teikiami elektroniniu būdu naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) portalo internetine prieiga.
 
Kasmet deklaruoti įveisto miško plotą
 
Paramos gavėjai turi kasmet deklaruoti įveisto miško plotą Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoje (tiesioginių išmokų paraiškoje) ir pateikti žemėlapio fragmentus su juose pažymėtomis įveisiamo miško sklypų ribomis. Ši prievolė galioja miškininkams, gaunantiems įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokas. Jei miškas apaugęs savaiminukais ir papildomai želdinti nereikia, tiesioginių išmokų paraiškoje deklaruoti miško sklypą privaloma.
 
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad jei miškas įveisiamas pavasario sezono metu, dar nepasibaigus tiesioginių išmokų paraiškų teikimo terminui, mišką privalu deklaruoti jau tais pačiais metais.
 
Tęsiantiems įsipareigojimus pagal 2007–2013 metų programinio laikotarpio analogiškas priemones
 
Gaunantys paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ asmenys kasmet privalo deklaruoti įveisto miško plotą ir pateikti žemėlapio fragmentus su juose pažymėtomis įveisto miško sklypų ribomis iki to laiko, kol teiktina įveisto miško priežiūros ir apsaugos bei prarastųjų pajamų kompensavimo išmoka.
 
Deklaruoti įveisto miško sklypą ir pateikti žemėlapio fragmentus su juose pažymėtomis įveisto miško sklypų ribomis taip pat privalo paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ gavėjai. Tai daryti jie turi kasmet iki to laiko, kol teiktina įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmoka. Jei miškas apaugęs savaiminukais ir papildomai želdinti nereikia, deklaruoti tiesioginių išmokų paraiškoje miško sklypą taip pat privaloma.
 
Miškų aplinkosaugos išmokos
 
Dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų aplinkosaugos išmokos“ veikloje įsipareigojimų laikotarpiu kasmet privalo tiesioginių išmokų paraiškoje deklaruoti miško plotą, už kurį mokama parama.
 
Šiais metais tiesioginių išmokų paraiškos priimamos nuo balandžio 15 d. iki birželio 7 d., pavėluotai – iki liepos 2 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma mažinama 1 proc.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gegužės 10 d. 09:19