Aptartos VVG strategijų įgyvendinimo aktualijos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.12.12

Aptartos VVG strategijų įgyvendinimo aktualijos

Aptartos VVG strategijų įgyvendinimo aktualijos
Šių metų gruodžio 10 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) vyko susitikimas su kai kurių vietos veiklos grupių (VVG) ir vietos projektų vykdytojų atstovais, įgyvendinančiais vietos plėtros strategijas ir vietos projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.
 
Susitikimo pradžioje Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktorės pavaduotoja Vida Ačienė pažymėjo, kad ir NMA, ir VVG bendras tikslas yra sėkmingai užbaigti 2007–2013 m. finansinio laikotarpio vietos plėtros strategijų įgyvendinimą ir įsisavinti visas skirtas KPP lėšas.
 
Renginio metu daug dėmesio skirta pažeidimų ir sankcijų taikymo problematikai, dažniausiai pasitaikančių viešųjų pirkimų atlikimo, mokėjimo prašymų teikimo klaidų aptarimui ir kitiems svarbiems vietos plėtros strategijų bei vietos projektų  įgyvendinimo administravimo klausimams. NMA specialistai susitikimo metu pateikė nemažai patarimų, padėsiančių išvengti pažeidimų ir už juos numatytų sankcijų ateityje.
 
VVG ir vietos projektų vykdytojų atstovai taip pat turėjo galimybę išsakyti problemas, su kuriomis susiduria, įgyvendindami vietos plėtros strategijas, bei pateikti pasiūlymus, pastebėjimus dėl efektyvesnio vietos projektų administravimo ne tik besibaigiančiu 2007–2013 m., bet ir 2014–2020 m. finansiniu laikotarpiu. Toks dialogas yra labai naudingas, nes susitikimų metu išsakytos problemos, pastabos padeda tobulinti paramos administravimo mechanizmą.
 
Su renginio metu skaitytais pranešimais galite susipažinti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. gruodžio 12 d. 13:40