Aptarti aktualiausi LEADER programos klausimai ir perspektyvos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.11.12

Aptarti aktualiausi LEADER programos klausimai ir perspektyvos

Aptarti aktualiausi LEADER programos klausimai ir perspektyvos
Š. m. spalio 23 – lapkričio 8 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) vyko susitikimai su Lietuvos vietos veiklos grupėms (VVG). Renginiuose dalyvavo skirtingų VVG atstovai, NMA ir Žemės ūkio ministerijos specialistai. Tokie susitikimai su VVG atstovais organizuojami jau antri metai iš eilės.
 
Susitikimų metu VVG atstovai buvo supažindinti su 2014–2020 m. programavimo laikotarpio LEADER perspektyvomis ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo aktualijomis. Daug dėmesio skirta viešųjų pirkimų vykdymo, mokėjimo prašymų pildymo ir teikimo, kitiems vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimo klausimams.
 
Iš viso buvo suorganizuoti devyni renginiai. Susitikimuose VVG atstovai dalyvavo mažomis grupelėmis. Tokiu būdu buvo kur kas paprasčiau VVG su jų veiklą administruojančiais NMA specialistais aptarti aktualiausius 2007–2013 m. laikotarpio vietos plėtros strategijų įgyvendinimo klausimus.
 
Renginių metu VVG atstovai taip pat turėjo galimybę aktyviai įsijungti į diskusijas ir teikti pasiūlymus dėl KPP priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ programinių nuostatų, reikalavimų vietos plėtros strategijų atrankai bei lėšų joms įgyvendinti skaičiavimo metodikos projektui.  
 
Po kiekvieno susitikimo per savaitę VVG atstovai turi pateikti pastabas dėl naujojo laikotarpio LEADER įgyvendinimo galimybių. Surinkus gautas pastabas, gruodžio mėnesio pradžioje vyks LEADER metodo koordinavimo grupės posėdis, kuriame ir bus aptartos tolimesnės LEADER įgyvendinimo perspektyvos.
 
Tiek VVG, tiek NMA tokie susitikimai yra labai naudingi. Susitikimų metu VVG galėjo išspręsti tam tikras joms kylančias problemas, paklausti tai, kas tik joms aktualu, netgi tarpusavyje gali pasidalinti patirtimi, o NMA specialistams tai buvo puiki proga labiau pažinti VVG, kokiomis problemomis jos gyvena ir formuoti tam tikrus konstruktyvius darbinius santykius tarp NMA ir VVG. 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 14:48