Apsaugoti informaciją – svarbu ir aktualu
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.06.30

Apsaugoti informaciją – svarbu ir aktualu

Apsaugoti informaciją – svarbu ir aktualu
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) klientai gali būti tikri, jog jų pateikti duomenys yra saugūs.
 
Dar 2009 m. NMA informacijos saugumo vadybos sistema buvo sertifikuota pagal ISO/IEC 27001 standartą. 2015 m. pavasarį NMA vyko išorės ekspertų auditas, po kurio informacijos saugumo vadybos sistema pakartotinai sertifikuota pagal naująją ISO/IEC 27001:2013 standarto versiją. Sertifikatas patvirtina informacijos saugumo vadybos sistemos efektyvumą, tai, kad tinkamai įgyvendinami informacijos konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo principai bei yra užtikrinama informacinėse sistemose esančių duomenų apsauga.
 
Įstaigos informacijos saugumo politikos nuostatos taikomos ir trečiosioms šalims, keliami aukšti konfidencialumo reikalavimai paslaugų teikėjams. Tai aktualu mūsų klientams, teikiantiems savo asmeninius, finansinius ir kitus duomenis.
 
Nuo 2016 m. spalio mėnesio informacijos saugumo vadybos sistemos pagal ISO/IEC 27001:2013 standartą turi būti sertifikuotos visose ES šalių narių institucijose, atsakingose už ES paramos administravimą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei.
 
Nors ES reikalavimas netaikomas valstybės perduotas NMA funkcijas vykdančioms institucijoms (pvz., savivaldybėms), šios institucijos techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis privalo užtikrinti informacijos saugumo lygmenį, atitinkantį standarto reikalavimus. Siekdama sėkmingai juos įgyvendinti, NMA šių metų pradžioje pasirašė susitarimus dėl sutarčių su atitinkamomis institucijomis pakeitimo ir papildymo. Į susitarimus įtrauktos nuostatos dėl ISO/IEC 27001:2013 standarto taikymo atliekant perduotas funkcijas. Taip pat parengtos rekomendacijos, surengti mokymai.
 
Informacijos saugumo politika, jos nuostatų bei principų laikymasis, dirbant su konfidencialiais duomenimis, ir toliau išlieka vienas iš prioritetų visiems NMA darbuotojams, bendradarbiaujantiems su klientais, kitomis organizacijomis, paslaugų teikėjais.
 
Daugiau informacijos čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 30 d. 10:31