Apsaugos nuo vilkų priemonės bus kompensuojamos ir šeimos ūkiams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.08.03

Apsaugos nuo vilkų priemonės bus kompensuojamos ir šeimos ūkiams

Apsaugos nuo vilkų priemonės bus kompensuojamos ir šeimos ūkiams
Informuojame, jog pakeitus įgyvendinimo taisyklės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“, parama apsisaugoti nuo vilkų daromos žalos gali pasinaudoti ir smulkūs šeimos ūkiai. 
 
Pretenduoti į paramą gali fiziniai bei juridiniai asmenys, teisėtais pagrindais valdantys žemės sklypus, kuriuose ketinama įrengti apsaugos nuo vilkų priemones.
 
Anksčiau smulkūs šeimos ūkiai, kuriuose šeimos nariai susijungę valdoje partnerystės sutarties pagrindu, negalėjo pasinaudoti teikiama parama, kad apsisaugotų nuo vilkų. Atsižvelgiant į tai, patikslintos priemonės  įgyvendinimo taisyklės, nustatant, jog paramą gali gauti tie ūkiai, kuriuose ūkiniai gyvūnai yra užregistruoti valdos valdytojo ir (ar) partnerio ar valdoje registruoto šeimos nario vardu.
 
Vienam paramos gavėjui skiriama iki 5 tūkst. Eur paramos, tinkamas finansuoti išlaidas kompensuojant 100 proc. Paramos lėšomis PVM nekompensuojamas.
 
Pareiškėjams kompensuojamos šios gyvulių apsaugos nuo vilkų priemonės: vielinis elektrinis aptvaras ir (arba) jo dalys; juostinis elektrinis aptvaras ir (arba) jo dalys; tinklinis elektrinis aptvaras ir (arba) jo dalys; elektros tiekimo ir palaikymo įrenginys (-iai) ir (arba) jo (-ų) dalys.
 
Pakeistas įgyvendinimo taisykles rasite čia.
 
Primintina, jog paraiškas pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ dabar galima teikti iki rugsėjo 18 d.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. rugpjūčio 3 d. 13:00