Apie vykdomus projektus – tik informacinėje sistemoje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.06.06

Apie vykdomus projektus – tik informacinėje sistemoje

Apie vykdomus projektus – tik informacinėje sistemoje
Institucijos, gaunančios paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“, informaciją apie vykdomus projektus nuo šiol turės skelbti tik elektronine forma – Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacijos sistemoje (ŽMIKIS). Šis reikalavimas buvo patvirtintas š. m. birželio 2 d. žemės ūkio ministro įsakymu. Pagal anksčiau galiojusią tvarką duomenis apie vykdomus projektus buvo galima siųsti ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai.
 
Birželio 2 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakoreguotose priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ įgyvendinimo taisyklėse nustatyta bendroji informavimo apie vykdomus projektus tvarka – visi duomenys apie vykdomus projektus turi būti skelbiami ŽMIKIS.
 
Primename, kad mokymo ir informavimo veiklą vykdančios institucijos ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 20 d. privalo ŽMIKIS paskelbti kito mėnesio organizuojamų mokymo kursų, lauko dienų, seminarų grafiką, nurodydamos įstaigos pavadinimą, įmonės kodą, projekto numerį, mokymo kursų pavadinimą, organizatorių, vykdymo vietą, datą, vykdymo trukmę, mokymo kursų dalyvių skaičių, mokymo kursų, lauko dienų, seminarų lektorius, asmenų, kurie atsakingi už mokymo kursų organizavimą, vardus ir pavardes, žemės ūkio valdos atpažinties kodą, informaciją apie parodomuosius bandymus ir kitus duomenis.
 
Apie mokymo kursų, lauko dienų ir seminarų grafiko pakeitimus privaloma paskelbti ŽMIKIS ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki renginio. Ūkio darbuotojas į seminarus ir lauko dienas užregistruojamas pateikus darbo pas ūkininką įrodymo dokumentą, pvz., darbo sutartį, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą ir kt. Atkreipiame dėmesį, jog šie pakeitimai galioja ir anksčiau pasirašytoms paramos sutartims.
 
Institucijos turėtų paskirti atsakingą už darbą su ŽMIKIS asmenį.  Jei toks asmuo dar nepaskirtas, reikėtų kreiptis el. paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJ1dGEuenZpcmJseXRlQHp1bS5sdCI+cnV0YS56dmlyYmx5dGVAenVtLmx0PC9hPg==:xx, nurodant institucijos pavadinimą, institucijos kodą, atsakingo asmens vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį. Nurodytam atsakingam asmeniui bus suteiktas prieigos prie ŽMIKIS kodas.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 13 d. 16:36