Apie tiesioginėms išmokoms taikomą moduliaciją
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.04.24

Apie tiesioginėms išmokoms taikomą moduliaciją

Apie tiesioginėms išmokoms taikomą moduliaciją
Primename, kad Europos Komisijos sprendimu Lietuvoje, kaip ir kitose naujose Europos Sąjungos šalyse, nuo 2012 m. pradėtas taikyti naujas išmokų skaičiavimo būdas. Pagal šį sprendimą moduliuojamos (mažinamos) tiesioginės išmokos, finansuojamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), taip pat mažinamos ir papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos (PNTI).
 
PNTI laikomos atsietosios išmokos už pasėlius, už galvijus, už karves žindenes, už paskerstus bulius,  išmokos už ėriavedes, išmokos už pieną.
 
Iš EŽŪGF mokama tiesioginių išmokų už plotus pagrindinė dalis, atskirosios tiesioginės išmokos už baltąjį cukrų bei specialioji parama už mėsinius galvijus bei mėsines avis.
 
Išmokos mažinamos nuo tam tikros sumos
 
Nuo 2012 m. bendra pagal pareiškėjo pateiktas paraiškas paramai gauti mokėtina tiesioginių išmokų, finansuojamų iš EŽŪGF ir PNTI, suma, viršijanti 5 000 EUR (17 264 Lt), mažinama 10 proc., o viršijanti 300 000 EUR (1 035 804 Lt), – dar 4 proc. Šiuos procentus atitinkančios sumos išskaičiuojamos iš PNTI išmokų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad minėtas procentinis išmokos mažinimas taikomas tik viršijančiai nustatytas reikšmes išmokos daliai.
 
Sukurtos skaičiuoklės
 
Pareiškėjų patogumui sukurtos skaičiuoklės išmokų už deklaruotus plotus preliminariai sumai pasiskaičiuoti. Skaičiuokles rasite interneto svetainėse www.nma.lt ir www.paramakaimui.lt.
Mokėtiną preliminarią tiesioginių išmokų sumą, taikant moduliaciją (išmokų sumažinimą), galite suskaičiuoti čia.
 
Taip pat galutinę mokėtiną tiesioginių išmokų sumą už 2012 m. pareiškėjai gali matyti Nacionalinės mokėjimo agentūros informaciniame portale. Prie jo reikėtų jungtis adresu https://portal.nma.lt arba interneto svetainėje www.nma.lt pasirinkus meniu punktą „Informacinis portalas“ (naršyklės lange reikėtų rinktis skiltį „Prisijungimas“, toliau – „Pareiškėjams ir paramos gavėjams“ ir savo banko nuorodą).
 
Pareiškėjams išmokėta per 70 mln. Lt PNTI
 
Balandžio 24 d. duomenimis, beveik 60 tūkst. pareiškėjų išmokėta daugiau kaip 70 mln. PNTI, iš jų už pateiktą į rinką pieną išmokėta 65 mln. Lt, už bulius – 2,45 mln. Lt, už karves žindenes ir telyčias – 2,26 mln. Lt, už ėriavedes – 337,8 tūkst. Lt.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 15:01