Apie realizuotą produkciją – informuoti laiku
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.12.07

Apie realizuotą produkciją – informuoti laiku

Apie realizuotą produkciją – informuoti laiku
Pareiškėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonėje „Ekologinis ūkininkavimas“, iki gruodžio 31 d. privalo pateikti informaciją sertifikavimo įstaigai apie einamaisiais metais ūkyje užaugintą ir realizuotą produkciją. Tačiau ekologinių ūkių valdytojai, prisiėmę įsipareigojimus pagal ankstesnio laikotarpio programą, šią informaciją turi pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) iki kitų metų gegužės 15 d.
 
Informacija teikiama sertifikuojančiai įstaigai
 
KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ dalyviai turėtų atkreipti dėmesį, kad informaciją apie einamaisiais metais užaugintą, patiektą rinkai pirminę produkciją būtina pateikti ne NMA, o VšĮ „Ekoagros“. Iki gruodžio 31 d. ekologinių ūkių valdytojai šiai sertifikuojančiai įstaigai privalo nusiųsti paminėtą informaciją nurodydami realizuoto produkto rūšį, pavadinimą ir kiekį. Ekologiniame ūkyje užauginta/pagaminta produkcija turi būti pateikiama rinkai arba panaudota ūkio reikmėms.
 
Informuoti sertifikuojančią įstaigą iki gruodžio 31 d. ūkininkai turi ir tais atvejais, kai ekologinė produkcija einamaisiais metais nebuvo realizuota dėl jos sandėliavimo. Ekologinių ūkių valdytojai VšĮ „Ekoagros“ turi pateikti informaciją apie užaugintos produkcijos kiekį.
 
Atkreiptinas dėmesys, jog ūkininkai apie praėjusių metų ekologinės produkcijos panaudojimą ar realizavimą turi pranešti sertifikavimo įstaigai ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 31 d.
 
Nepanaudojus ar nepateikus produkcijos į rinką (išskyrus atvejus, kai produkcija sandėliuojama, bet ne ilgiau kaip iki gegužės 31 d.), parama ekologinių ūkių valdytojams einamaisiais metais bus mažinama 50 proc.
 
Tęsiantiems įsipareigojimus pareiškėjams – įprasta tvarka
 
Tęsiantieji įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“ privalo vadovautis paminėtos priemonės įgyvendinimo taisyklėmis. Tai reiškia, kad apie realizuotą produkciją jie privalo informuoti NMA įprasta tvarka ir pateikti užpildytą 18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“. Šią lentelę ekologinių ūkių valdytojai NMA turi pristatyti iki kitų metų gegužės 15 d.
 
Primename, kad Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Ekologinis ūkininkavimas“ dalyviams 50 proc. apskaičiuotos kompensacinės išmokos sumos sumokama įvertinus paraišką, o likusi 50 proc. suma pagal kiekvieną pasėlių grupę atskirai sumokama po to, kai pareiškėjas pateikia 18 lentelę.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 14:35