Apie produkcijos realizavimą pranešti iki gegužės 15 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.04.29

Apie produkcijos realizavimą pranešti iki gegužės 15 d.

Apie produkcijos realizavimą pranešti iki gegužės 15 d.
Dalyvaujantieji Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ informaciją apie realizuotą produkciją turi pateikti iki gegužės 15 d.
 
Pareiškėjams, įgyvendinantiems programą „Ekologinis ūkininkavimas“, bet iki gegužės 15 d. nepateikusiems produkcijos realizavimo pagrindimo dokumentų, 50 proc. paramos nebus mokama už tą pasėlių grupę, už kurią nebuvo pateikta 18 lentelė „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“.
 
2014 m. paramos pagal programą „Ekologinis ūkininkavimas“ kreipėsi beveik 2,5 tūkst. pareiškėjų, kurių prašoma paramos suma – per 33,6 mln. Eur (116,16 mln. Lt).
 
Iki š. m. balandžio vidurio apie savo užaugintą ir realizuotą produkciją Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) jau pranešė apie 1,7 tūkst. pareiškėjų, praėjusiais metais deklaravusių ekologinius ūkius.
 
Realizuoti produkciją būtina ne visiems
 
Jei pareiškėjo ūkyje 1 sertifikuotam sutartiniam gyvuliui (SG) tenka 3 ha javų arba daugiamečių žolių pasėlių, jis gali nepateikti produkcijos realizavimo dokumentų. Taip pat užpildytos 18 lentelės nereikia pateikti auginantiems bulves, soją bei runkelius ir laikantiems sertifikuotus gyvulius (jei 3 ha tenka 1 SG) pareiškėjams. 
 
Jei ekologiniame ūkyje, kuriame laikomi sertifikuoti gyvuliai, auginamos kitokios kultūros, nei nurodyta taisyklėse, pateikti dokumentus vis dėlto reikia. Pavyzdžiui, pareiškėjui, gaunančiam paramą už ekologiškai auginamas bulves ir daržoves bei turinčiam pakankamą skaičių sertifikuotų gyvulių, bulvių produkcijos realizavimo dokumentų pateikti nereikia, bet kitas auginamas daržoves ūkininkas turi realizuoti už atitinkamą kainą.
 
Nustatyto produkcijos kiekio realizuoti nebūtina ir tiems ūkininkams, kurie programos „Ekologinis ūkininkavimas“ veikloje dalyvauja vienerius ar dvejus metus ir yra naujai įveisę sodus ar uogynus. Jiems mokama 100 proc. paramos suma neatsižvelgiant į produkcijos realizavimo apimtį.
 
Taip pat visa paramos suma išmokama, jei pareiškėjai įrodo, kad produkcijos negali realizuoti dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju kartu su realizacijos dokumentais arba vietoj jų reikia pateikti prašymą ir tokias aplinkybes įrodantį dokumentą.
 
Užaugintą produkciją galima ne tik parduoti, bet ir atiduoti labdarai
 
Ekologiniuose ūkiuose užaugintą produkciją galima ne tik parduoti, bet ir neatlygintinai atiduoti tiesiogiai vartoti žmonėms. Labdarai atiduota produkcija įvertinama vadovaujantis vidutine metine produkcijos rinkos kaina.
 
Jei ūkininkas privalomą realizuoti ekologiškai užaugintą produkciją parduoda ar neatlygintai atiduoda už mažesnę kainą nei turėtų pagal programos įgyvendinimo taisykles, jam nebus skirta 50 proc. paramos sumos.
 
Pagrindžiančius dokumentus būtina saugoti
 
Pažymėtina, kad pareiškėjas privalo ne tik užpildyti 18 lentelę, bet ir turėti įrodančius dokumentus: sąskaitas, sąskaitas faktūras, kasos pajamų orderį, kasos aparato kvitą arba pinigų priėmimo kvito kopiją, kuriuose nurodytas produkcijos kiekis ir piniginė vertė, kuriais remiantis užpildyta ši lentelė.
 
Jei ekologinė produkcija buvo atiduota neatlygintinai, reikia turėti labdarą gavusios įstaigos ar organizacijos išduotą labdaros gavimą patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodyta produkcijos rūšis bei kiekis.
 
Taip pat reikalingi prekybą turguje pagrindžiantys dokumentai, mugių rengėjų išduoti dokumentai, kuriais vadovaujantis buvo užpildyta 18 lentelė. Išvardytus dokumentus būtina saugoti ir pateikti NMA patikrų ūkyje metu.
 
Daugiau apie dalyvaujančiųjų KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ įsipareigojimus galima sužinoti paspaudus šią nuorodą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. balandžio 29 d. 13:22