Apie išmokų mokėjimo tvarką pasitraukusiems iš aktyvios žemės ūkio veiklos asmenims
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.11.15

Apie išmokų mokėjimo tvarką pasitraukusiems iš aktyvios žemės ūkio veiklos asmenims

Apie išmokų mokėjimo tvarką pasitraukusiems iš aktyvios žemės ūkio veiklos asmenims
Primename, kad asmenims, dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje  (KPP) pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, parama skaičiuojama už 12 mėnesių nuo kalendorinių metų pradžios.
 
Šią metinę kompensacinę išmoką sudaro kintamoji ir pastovioji dalys.
 
Kintamąją išmokos dalį sudaro kompensacinė išmoka už pareiškėjui ir jo sutuoktiniui nuosavybės teise priklausiusią perleistą žemės ūkio paskirties žemę – 321 Lt (93 EUR) už 1 ha žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) plotą per metus, bet ne daugiau kaip už 20 ha ŽŪN. (Pirmaisiais paramos teikimo metais kompensacinė išmoka mokama nepraėjus 3 mėn. laikotarpiui, skirtam vykdyti įsipareigojimus ir dar negavus patikros vietoje rezultatų. Kintamoji išmokos dalis gali būti išmokama ir paraiškos teikimo metais, jeigu parama skiriama iki metų pabaigos.)
 
Pastovioji išmokos dalis vienam paramos gavėjui yra 5 353 Lt (1549 EUR) per metus. Ji mokama tik gavus faktinius duomenis iš „Sodros“. Ši dalis paramos gavėjui, gaunančiam valstybines socialinio draudimo pensijas, mažinama metine pensijų suma. Jei metinė valstybinių socialinio draudimo pensijų suma yra didesnė nei 5 353 Lt, pastovioji dalis nemokama. (Iš pastoviosios dalies neišskaičiuojama senatvės pensija, mokama kitos Europos Sąjungos šalies narės.)
 
Pastovioji išmokos dalis gali būti didinama 2 675 Lt (774 EUR) dydžio priedu, jei paramos gavėjas turi išlaikomą sutuoktinį.  Šis priedas yra mokamas tol, kol išlaikomas sutuoktinis pradeda gauti su darbo santykiais susijusių pajamų ar socialinio draudimo išmokas. (Priedo mokėjimas neatnaujinamas, jei kartą buvo nutrauktas, nors sutuoktinis vėliau nebegauna su darbo santykiais susijusių pajamų ar socialinio draudimo išmokų.)
 
Šiais metais iš aktyvios žemės ūkio veiklos panoro pasitraukti 230 vyresniojo amžiaus ūkininkų, jų pateiktose paraiškose prašoma paramos suma siekia 2,1 mln. Lt.
 
Daugiau informacijos apie kompensacinių išmokų mokėjimo tvarką rasite KPP priemonės „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ įgyvendinimo taisyklėse.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:41