Apie įsipareigojimus žuvininkystės programos dalyviams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.10.19

Apie įsipareigojimus žuvininkystės programos dalyviams

Apie įsipareigojimus žuvininkystės programos dalyviams
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. programos priemonių dalyviai, dar nespėję įgyvendinti paramos projektų, gali kiek atsikvėpti – pratęsti kai kurių projektų baigimo terminai. Asmenims, jau baigusiems vykdyti projektus, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad prisiimtų įsipareigojimų būtina laikytis ir toliau.
 
Priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos srities „Parama bendro intereso priemonėms“ dalyviai užbaigti projektus ir NMA pateikti galutinius mokėjimo prašymus turi ne vėliau kaip š. m. spalio 30 dieną.
 
Priemonės „Žvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos“, priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos sričių „Parama eksperimentinės žuvininkystės ir jūrinės akvakultūros laboratorijos pagal integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programą sukūrimui“ bei „Žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymai“ dalyviams nustatytas naujas terminas – š. m. gruodžio 4 diena.
 
Priemonės „Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas“ veiklos dalyviai, kurių žuvininkystės regiono plėtros strategijos ir (arba) vietos projektų įgyvendinimas, ir (arba) paramos lėšų išmokėjimas buvo sustabdytas dėl vadovaujančiosios, tvirtinančiosios arba audito institucijos veiksmų, galutinį mokėjimo prašymą gali pateikti ne vėliau kaip š. m. gruodžio 4 dieną.
 
Pateikti paskutinį mokėjimo prašymą
 
Paramos gavėjai, jau įgyvendinę paramos projektus, kviečiami nelaukti galutinio mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos ir šiuos bei kitus reikalingos dokumentus pateikti anksčiau.
 
NMA paskutinę paramos gavėjui skirtos paramos dalį gali išmokėti tik tada, kai pareiškėjas yra patyręs visas su projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas, atlikęs paramos lėšomis remiamas investicijas ir NMA pateikęs galutinį mokėjimo prašymą kartu su išlaidas pagrindžiančiais, paramos objektų draudimo ir kitais dokumentais.
 
Pakeitimus suderinti su NMA
 
Paramos gavėjai, jau dabar baigę įgyvendinti paramos projektus, taip pat turėtų nepamiršti ir toliau laikytis tęstinių įsipareigojimų.
 
Atkreipiame dėmesį, jog visus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus reikia saugoti 5–10 metų nuo sprendimo skirti paramą dienos. Svarbu ir per sutartyje nustatytą laikotarpį pasiekti nustatytus rezultatus, 5 metus nuo sutarties pasirašymo trečiosioms šalims neperleisti paramos lėšomis įsigyto turto ar sutarties įsipareigojimų, NMA teikti tik realius duomenis.
 
Be to, visą projekto priežiūros laikotarpį net smulkiausius sutarties įgyvendinimo pakeitimus privaloma suderinti su NMA.
 
Svarbu nepamiršti ir ilgalaikių įsipareigojimų. Pavyzdžiui, jei sutartyje numatyta verslo plėtra veisiant tris žuvų rūšis, o, įsibėgėjus projektui paaiškėja, kad pelningiau veisti tik dvi, tai būtina suderinti su NMA. Kitas pavyzdys – apie nelaimes, pavyzdžiui, gaisrą, paramos gavėjai turi informuoti ne tik draudimo bendroves, bet NMA.
 
Nesilaikant įsipareigojimų ar jų laikantis netinkamai, paramos gavėjui gali tekti grąžinti dalį ar net visą jam skirtos paramos sumą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. spalio 19 d. 14:28