Apie įsipareigojimus įgyvendinant miškų projektus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.11.21

Apie įsipareigojimus įgyvendinant miškų projektus

Apie įsipareigojimus įgyvendinant miškų projektus
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama padėti miškininkams išvengti galimų nuobaudų dėl netinkamo projektų paramos lėšomis įgyvendinimo, parengė patikrų vietoje metu tikrinamų įsipareigojimų ir reikalavimų gaires.
 
Gairėse pateikiama naudinga informacija paramos gavėjams, vykdantiems veiklas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“, „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“, „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemos atsparumas ir aplinkosauginė vertė“, „Miškų infrastruktūros gerinimas“, „Investicijos į miškininkystės technologijas“.
 
Jose išvardyti ne tik bendrieji įsipareigojimai pagal priemonę „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“, kurie tikrinami atliekant patikras vietoje, bet ir atskirų šios priemonės veiklos sričių reikalavimai.
 
Pavyzdžiui, jei paramos lėšomis veisiamas miškas, tikrinama, ar naudojamos miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo priemonės, kaip numatyta projekte; ar pagal projekto brėžinį veisiamo miško ploto lūžio kampai pažymėti stulpeliais ar aiškiai matomai ženklais ir t. t. Tuo tarpu, atliekant įgyvendinamo projekto pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ patikrą, nustatoma, ar įsigyta tehnika sumontuota ir naudojama, ar vykdomi kiti reikalavimai. Taigi gairėse miškininkams pateikiama aktuali veiklos srities informacija, nurodyti įsipareigojimai ir reikalavimai.
 
Siekiant įsitikinti, kaip vykdomi bendrieji įsipareigojimai, tikrinama, ar nekilnojamasis turtas, į kurį investuoja pareiškėjas, pareiškėjui ir (ar) jo partneriui (kai paraiška teikiama kartu su partneriu) priklauso nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise; ar tvarkoma buhalterinė apskaita; ar nepasikeitė projekto įgyvendinimo vieta; ar naudojamos numatytos projekto viešinimo priemonės ir t. t.
 
Su NMA Kontrolės departamento parengtomis Patikrų vietoje metu tikrinamų įsipareigojimų ir reikalavimų gairėmis galima susipažinti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. lapkričio 21 d. 09:05