Apie įsipareigojimą įsėti daugiamečių žolių įsėlį
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.05.07

Apie įsipareigojimą įsėti daugiamečių žolių įsėlį

Apie įsipareigojimą įsėti daugiamečių žolių įsėlį
Pareiškėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veikloje ir auginantys javus arba javų pašaro grupėms priskiriamus augalus, nurodytuose laukuose privalo įsėti daugiamečių žolių įsėlį.
 
Šiemet pateikusieji paraiškas pagal KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ turėtų nepamiršti prisiimtų įsipareigojimų. Pareiškėjai, kurių laukuose bent metus auginami javų arba javų pašaro grupėms priskiriami augalai, per 5 metų įsipareigojimų laikotarpį ne trumpiau nei 1 metus, bet ne ilgiau nei 2 metus nurodytuose laukuose privalo įsėti daugiamečių žolių įsėlį.
 
Pareiškėjai daugiamečių žolių įsėlį gali sėti ir pirmaisiais įsipareigojimų metais, o vėliau javų grupės augalus. Taip pat įsėlį jie gali įsėti ir vėlesniaisiais metais, t. y. bet kuriais likusiais įsipareigojimų metais.
 
Daugiametes žoles galima įsėti į pasėlį arba sėti einamaisiais metais, bet tokiu atveju sėja turi būti baigta iki liepos 10 d. Reikalavimai laikomi įgyvendintais, kai atitinkamuose laukuose auginamos daugiametės žolės sėklai arba įsėjamos daugiametės žolės ar jų mišiniai gyvulių pašarui. Nesilaikantiems šio reikalavimo pareiškėjams parama einamaisiais metais už tuos laukus nebus skiriama.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad parama už daugiamečių žolių įsėlį bus mokama tais metais, kai  auginamos daugiametės žolės.
 
Primename kompensacinių išmokų dydžius. Už laukus, kuriuose įgyvendinama veikla „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį. Už 1 ha javų skiriama 238 Eur (821,7 Lt); už 1 ha javų pašarams – 247 Eur (852,8 Lt); už 1 ha javų, daugiamečių žolių sėklai – 298 Eur (1 028,9 Lt); už 1 ha daugiamečių žolių įsėlio ‒ 59 Eur (203,7 Lt).
 
Už laukus, kuriuose įgyvendinama veikla „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, kompensacinė išmoka taip pat mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį. Už 1 ha javų skiriama 218 Eur (752,7 Lt); už 1 ha javų pašarams – 232 Eur (801 Lt); už 1 ha javų, daugiamečių žolių sėklai – 273 Eur (942,5 Lt);  už 1 ha daugiamečių žolių įsėlio ‒ 59 Eur (203,7 Lt).
 
Su įsipareigojimais pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 27 d. 23:39