Apie įsipareigojimą įsėti daugiamečių žolių įsėlį
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.05.17

Apie įsipareigojimą įsėti daugiamečių žolių įsėlį

Apie įsipareigojimą įsėti daugiamečių žolių įsėlį
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena ūkininkams, vykdantiems veiklas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos sritis „Dirvožemio apsauga“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, iki liepos 1 d. ariamoje žemėje pasėti daugiametes žoles.
 
Ūkininkai, vykdydami veiklą „Dirvožemio apsauga“, kai įsėjamas daugiamečių žolių įsėlis (išskyrus praeitais metais GPŽ ir GPA kodais deklaruotus plotus), iki liepos 1 d. įsipareigoja pasėti daugiametes žoles ne mažesniame kaip 20 proc. plote nuo paramos paraiškoje deklaruoto tiesioginėms išmokoms gauti ariamosios žemės ploto bei išlaikyti 2 metus tame pačiame lauke nuo pasėjimo metų.
 
„Rizikos“ vandens telkinių teritorijoje daugiametėmis žolėmis apsėtas plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. paramos paraiškoje deklaruoto tiesioginėms išmokoms gauti ariamosios žemės ploto ir išlaikomas 2 metus tame pačiame lauke nuo įsėjimo metų.
 
Trečiaisiais veiklos „Dirvožemio apsauga“ įgyvendinimo metais daugiametės žolės turi būti įsėjamos kituose laukuose (t. y. skirtinguose nurodytų kontrolinių žemės sklypų laukuose), tačiau privaloma išlaikyti tokį pat pagal šios veiklos reikalavimus tvarkomą naudmenų plotą. Augalų rūšys, tinkamos daugiamečių žolių įsėliui: dobilai, esparcetai, barkūnai, liucernos, gargždeniai, ožiarūčiai, seradelės.
 
Tuo atveju, jeigu ankstesniais metais laukas buvo deklaruojamas Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse pateiktame Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriuje nurodytais GPŽ ir GPA kodais arba daugiametės žolės buvo įsėtos į prieš tai auginamus javus, pirmaisiais metais daugiamečių žolių įsėti nereikia, o nušienauti jas reikės jau pirmais dalyvavimo veikloje metais, t. y. vadovaujantis 19.18.1 papunkčio nuostata, pievas reikės nušienauti bent 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d., o turintiems įregistruotų bičių šeimų – ne mažiau kaip 1 kartą iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.
 
Pareiškėjai ir paramos gavėjai, vykdantys veiklą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, pirmaisiais veiklos įgyvendinimo metais iki liepos 1 d. ariamojoje žemėje įsipareigoja įsėti daugiametes žoles. Tuo atveju, jeigu ankstesniais metais laukas buvo deklaruojamas Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse pateiktame Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriuje nurodytais GPŽ ir GPA kodais arba daugiametės žolės buvo įsėtos į prieš tai auginamus javus, pirmaisiais metais daugiamečių žolių įsėti nereikia, o nušienauti, kaip nurodyta 30.3 papunktyje, jas reikės jau pirmaisiais dalyvavimo veikloje metais, t. y. antraisiais ir paskesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę reikės nupjauti ir išvežti iki rugpjūčio 1 d., antrąjį žolės pjovimą pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., šienavimą baigti ne vėliau kaip rugsėjo 30 d. Įveistoje daugiametėje ganykloje draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus ir mineralines trąšas, organines trąšas galima skleisti antraisiais ir vėlesniais metais.
 
Primename, kad ūkininkams, vykdantiems KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, mokama parama siekia 232 Eur už ha, o vykdantiems veiklą „Dirvožemio apsauga“ už ankštinių augalų arba daugiamečių žolių auginimą – 45 Eur už ha.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš pixabay.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gegužės 17 d. 13:16