Apie infrastruktūros projektus miškuose
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.10.10

Apie infrastruktūros projektus miškuose

Apie infrastruktūros projektus miškuose
Paramos lėšomis įgyvendinti rekreacinės infrastruktūros projektai miškuose privalo būti viešinami vadovaujantis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis. Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai akcentuoja informacijos apie projektus sklaidos aktualumą seniūnijose, kitose vietos bendruomenių susibūrimo vietose.
 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ viena iš šešių remiamų veiklų – viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas. Paraiškos šiai veiklai finansuoti šiais metais buvo priimamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d.
 
Viešinti paramą įpareigoja taisyklės
 
2016 m. dalyvaujančius viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo veikloje įgyvendinimo taisyklės įpareigoja įrengti informacinę rodyklę, nukreipiančią į poilsio vietą.
 
Taip pat tiek 2015 m., tiek šiais metais pateikusieji paraiškas miškų savininkai paramos lėšomis įgyvendintus projektus privalo viešinti vadovaudamiesi Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis. Viešinimo priemonių pasirinkimas priklauso nuo bendros viešosios paramos projektui sumos. Pavyzdžiui, jei paramos suma didesnė kaip 10 tūkst. Eur, paramos gavėjas, pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo datos, visuomenei gerai matomoje vietoje turi iškabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato plakatą. Plakatas projekto įgyvendinimo vietoje turi kabėti ne trumpiau kaip 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo.
 
Informacija apie projekto įgyvendinimo vietą – ir seniūnijose
 
Kadangi paramos lėšomis įgyvendinti infrastruktūros projektai miškuose turi būti visuomenei laisvai prieinami ir nemokami, svarbu, kad apie projektų įgyvendinimo vietas sužinotų kuo daugiau žmonių.
 
Apie ankstesnio programinio laikotarpio viešojo naudojimo rekreacinės infrastruktūros projektų vietas miškuose galima sužinoti naudojantis NMA sukurtu žemėlapiu, kuris nuolat papildomas naujai įgyvendintais projektais (žemėlapį rasite čia).
 
Tačiau ypač svarbu, kad apie poilsio vietas miškuose sužinotų ir greta gyvenantys žmonės, vietos bendruomenė. Taigi paramos gavėjai turėtų pasirūpinti informacijos apie įgyvendintus projektus sklaida ne tik įrengiant rodykles ar stendus, bet ir seniūnijose, kitose bendruomenės atstovų lankomose vietose. Pavyzdžiui, tai galėtų būti A4 dydžio sumaketuotas informacinis pranešimas, pakabintas seniūnijos patalpose esančioje skelbimų lentoje ar kitoje gyventojų lankomoje seniūnijos pastato vietoje.
 
Būtina pasiekti priemonės tikslus
 
NMA specialistai, atsižvelgdami į ankstesniojo programinio laikotarpio įgyvendintų projektų pavyzdžius, nustatė, kad dalis projektų nepasiekė priemonės tikslų. Dažniausiai pasitaikantis trūkumas – už paramos lėšas įrengti, bet vėliau apleisti objektai. Palikti be priežiūros objektai sunyksta – takeliai ir aikštelės apauga krūmais, o nepataisyti stalai, pavėsinės trūnija, laužavietėse paliktos šiukšlės ir pan. Pažymėtina, kad paramos lėšos gali būti susigrąžintos, jei paramos gavėjas nevykdo reguliarios projekto įgyvendinimo stebėsenos ar nevykdo kitų įsipareigojimų. Atkreipiame dėmesį į tai, kad šiuo programiniu laikotarpiu viešojo naudojimo infrastruktūros projektams bus skiriamas papildomas dėmesys, bus atliekama įgyvendintų projektų papildoma kontrolė.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. spalio 27 d. 20:47