Apie force majeure aplinkybes svarbu pranešti laiku
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.09.14

Apie force majeure aplinkybes svarbu pranešti laiku

Apie force majeure aplinkybes svarbu pranešti laiku
Pareiškėjai apie nuo jų valios nepriklausančias (force majeure) aplinkybes, dėl kurių jie negalėjo pateikti paraiškų išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius gauti, turi pranešti per 15 darbo dienų, tačiau ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d.
 
Tokiais atvejais seniūnijos darbuotojui kartu su paraiška pateikiamas prašymas priimti pavėluotą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentai. Seniūnijos darbuotojas duomenis įveda į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS) ir paraiška patvirtinama. Vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentai PPIS neregistruojami, jų originalai paštu siunčiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius. Paraišką pareiškėjas gali pateikti ir savarankiškai prisijungęs prie PPIS. Tačiau ir šiuo atveju NMA reikia išsiųsti pagrindimo dokumentus. NMA, gavusi minėtus dokumentus, priima sprendimą dėl vėluojančios paraiškos priėmimo.
 
Šiais metais deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus ūkininkai galėjo iki birželio 7 d. (pavėluotai – iki liepos 2 d.). Pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui, paraiška priimama tik tais atvejais, kai vėlavimą lėmė force majeure aplinkybės. Galutinis minėtų paraiškų pateikimo terminas – lapkričio 1 d.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. rugsėjo 14 d. 07:59